Logistyczne aspekty organizacji konferencji na przykładzie VI Sopockich Warsztatów Logistycznych

  • Zofia Wieczorkowska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: konferencja, warsztaty, logistyka, organizacja

Abstrakt

W artykule na początku została przedstawiona definicja konferencji oraz logistyki. Następnie omówiono czym są Sopockie Warsztaty Logistyczne i jak logistyka wpisuje się  w organizację tej konferencji. Szerzej omówiono kilka najistotniejszych aspektów przygotowań SWL takich jak: zapewnienie zasobów ludzkich, zapewnienie dostępu do infrastruktury, przepływ informacji i oprawa informatyczna, pozyskiwanie  środków finansowych, konkurs referatów, logistyczna obsługa klienta oraz uzyskanie patronatów honorowych i medialnych. Następnie została podjęta próba oceny tych poszczególnych działań. Przeprowadzone analizy pozwalają  stwierdzić,  że najlepiej działającymi komponentami są  zapewnianie zasobów ludzkich i dostępu do infrastruktury przepływ informacji i oprawa informatyczna, a także pozyskiwanie zasobów finansowych. Natomiast niektóre aspekty logistycznej obsługi klienta mogłyby zostać ulepszone.  

Bibliografia

Chaberek M., Makro‐ i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

Friedman M., Thereʹs No Such Thing as a Free Lunch, LaSalle, Ill.: Open Court Publishing Company, 1975.

Kozłowska D., Ryszkowski W., Organizacja konferencji naukowo‐praktycznych jako element polityki rozwoju obszarów wiejskich [w:] Kozłowska D., Kozłowski L. (red.), Innowacyjne działania i gospodarstwa na obszarach wiejskich, PTG OT, Toruń 2015.

Krawczyk S., Logistyka teoria i praktyka 1, Difin, Warszawa 2011.

Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.

Seweryn R., Potencjał turystyczny Krakowa w zakresie przemysłu grupowych spotkań biznesowych, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 53 – Ekonomiczne Problemy Usług”, Szczecin 2010.

Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw część 2, Difin, Warszawa 2011.

Strona internetowa GOV: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo‐informacje.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Wieczorkowska, Z. (2020). Logistyczne aspekty organizacji konferencji na przykładzie VI Sopockich Warsztatów Logistycznych. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 211-221. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4577
Dział
Artykuły