Znaczenie dla pedologii odkrycia przez Lwa S. Wygotskiego okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży

Autor

  • Błażej Smykowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.05

Słowa kluczowe:

rozwój kulturowy, okresy kryzysu, potencjały rozwojowe, pedologia

Abstrakt

The general theory of crisis stages in the cultural development of children has been outlined in the article. Nowadays such a theory seems to be extremely needed. It enables understanding of why developmental crises clearly intensify and which forms of their course favour the construction/formation or destruction of the cultural development. The formulation of such a general theory of crisis stages in the cultural development of children is of particular importance for pedagogical practices. This type of psychological reflection can become a basis of the pedagogics of the crisis stages in the cultural development of children, postulated by Vygotsky many years ago.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Blunden A. (2008), Vygotsky’s unfinished theory of child development, https://www.marxists.org/ archive/vygotsky/works/comment/vygotsky-on-development.pdf.

Chaiklin S. (2003), The zone of proximal development in Vygotsky’s analysis of learning and instruction. In: A. Kozulin, B. Gindis, V. Ageyev, S. Miller (eds.), Vygotsky’s educational theory and practice in cultural context. Cambridge, Cambridge University Press.

Dolya G. (2007), Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka. Warszawa, Key to Learning Polska.

Filipiak E. (2015), Budowanie rusztowania dla myślenia i uczenia się dzieci w perspektywie społeczno- kulturowej teorii Lwa S. Wygotskiego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Bydgoszcz, ArtStudio.

Hejnicka-Bezwińska T. (2014), Kulturowe uwarunkowania włączenia pedagogiki w zakres zainteresowań Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. „Przegląd Pedagogiczny”, 1.

Smykowski B. (2012), Psychologia kryzysów w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Poznań, Wyd. Naukowe UAM.

Smykowski B. (2017), Eksperymentalna metoda podwójnej stymulacji w diagnozowaniu gotowości dzieci do uczenia się pod kierunkiem. „Psychologia Wychowawcza”, 11.

Smykowski B., Kleka P. (2017), Skala Spontaniczność-Reaktywność (S-RS): Konstrukcja i właściwości psychometryczne. „Polskie Forum Psychologiczne”, 1.

Tudge J. and Scrimsher S. (2003), Lev S. Vygotsky on Education: A Cultural-Historical, Interpersonal and Individual Approach to Development. In: B.J. Zimmerman, D.H. Schunk (eds.), Educational Psychology: a Century of Contributions. Mahwah, New Jersey, London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Valsiner J. and Van der Veer R. (1993), The Encoding of Distance: The Concept of the Zone of Proximal Development and Its Interpretations. In: R.R. Cocking, K.A. Renninger (eds.), The development and meaning of psychological distance. Hillsdale, New Jersey, Lawrens Erlbaum Associates, Inc.

Wygodska G.L. (2002), O życiu L.S. Wygotskiego. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Dziecko w zabawie i w świecie języka. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.

Wygotski L.S. (1980), Psychologia sztuki. Kraków, Wyd. Lekarskie.

Выготский Л.С. (1983), Трудноe детство. В: T.A. Власовa (ред.), Собрание сочинений. Москва, Педагогика.

Выготский Л.С. (1984a), Младенческий возраст. В: Д.Б. Эльконин (ред.), Собрание сочинений. Москва, Пьедагогика.

Выготский Л.С. (1984b), Кризис первого года жизни. В: Д.Б. Эльконин (ред.), Собрание сочинений. Москва, Пьедагогика.

Выготский Л.С. (2001), Лекции по педологии. Ижевск, Издательский дом Издательство Удмуртского университета.

Wygotski L.S. (2002a), Problem wieku rozwojowego. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (2002b), Wczesne dzieciństwo. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (2002c), Kryzys trzeciego roku życia. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (2002d), Zabawa i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (2002e), Kryzys siódmego roku życia. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (2002f), Rozwój zainteresowań w okresie dorastania. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (2002g), Kształtowanie wyższych form zachowania. W: A. Brzezińska, M. Marchow (red.), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań, Zysk i S-ka.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. (1993), Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ре- бенок. Москва, Педагогика-Пресс.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Smykowski, B. (2018). Znaczenie dla pedologii odkrycia przez Lwa S. Wygotskiego okresów kryzysu w kulturowym rozwoju dzieci i młodzieży. Problemy Wczesnej Edukacji, 42(3), 37–48. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.42.05