Recenzenci

Lista recenzentów w roku 2019

Zdzisław Aleksander – Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku/ Ateneum-University
in Gdańsk (Poland)
Jolanta Baran – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/ Pedagogical University
of Cracow (Poland)
Urszula Bartnikowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Bereźnicka – Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie/ Pedagogical University of Cracow (Poland)
Elżbieta Bielecka – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Małgorzata Cackowska – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Ewa Czaplewska – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński/ University
of Szczecin (Poland)
Tadeusz Danilewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ WSB Universities
in Gdańsk (Poland)
Szymon Dąbrowski – Akademia Pomorska w Słupsku/ Pomeranian University
in Słupsk (Poland)
Ewa Filipiak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki
University in Bydgoszcz (Poland)
Zenon Gajdzica – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia
in Katowice (Poland)
Tomasz Gmerek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz
University in Poznań (Poland)
Bogusława D. Gołębniak – Collegium Da Vinci, Poznań (Poland)
Hanna Gosk – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Eleni Griva – University of Western Macedonia (Greece)
Maria Groenwald – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Agnieszka Gromkowska-Melosik – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Justyna Gulczyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski w Katowicach/ University of Silesia
in Katowice (Poland)
Alicja Jurgiel-Aleksander – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Anna Kamińska-Malandain – Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie/ Pedagogical University of Cracow (Poland)
Ewa Kantowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University
of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski/ University
of Warsaw (Poland)
Hanna Kędzierska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University
of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Ewa Kochanowska – Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej/ University of Bielsko-Biala (Poland)
Lucyna Kopciewicz – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Marta Korendo – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/ Pedagogical University
of Cracow (Poland)
Amadeusz Krause – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Hanna Krauze-Sikorska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Jolanta Kruk – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ WSB Universities
in Gdańsk (Poland)
Justyna Kusztal – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/ Jagiellonian University
in Kraków (Poland)
Hanna Liberska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)
Wiesława Limont – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu/ The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Katarzyna M. Markiewicz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie/ Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Urszula Markowska-Manista – Uniwersytet Warszawski/ University of
Warsaw (Poland)
Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/ Polish Naval Academy (Poland)
Renata Michalak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Grzegorz Michalski – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Danuta Michałowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Bogusław Milerski – Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie/ Christrian Theological Academy in Warsaw (Poland)
Barbara Murawska – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Maciej Muskała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Jerzy Nikitorowicz – Uniwersytet w Białymstoku/ University of Białystok (Poland)
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA)
Agnieszka Olczak – Uniwersytet Zielonogórski/ University of Zielona Góra (Poland)
Joanna Ostrouch-Kamińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Helena Ostrowicka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)
Leah O’Toole – Maynooth University, Maynooth (Ireland)
Barbara Pasamonik – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie/ The Maria Grzegorzewska University (Poland)
Sławomir Pasikowski – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Sławomir Przybyliński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Joanna Rokita-Jaśków – Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie/ Pedagogical University of Cracow (Poland)
Justyna Siemionow – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie/ The Maria Grzegorzewska University (Poland)
Barbara Surma – Akademia Ignatianum w Krakowie/ Jesuit University Ignatianum
in Krakow (Poland)
Maria Szczepska-Pustkowska – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Bogusław Śliwerski – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Magdalena Ślusarczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/ Jagiellonian University
in Krakow (Poland)
Adam Tarnowski – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Lucyna Telka – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Danuta Urbaniak-Zając – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku/ University of
Białystok (Poland)
Danuta Wajsprych – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ WSB Universities
in Gdańsk (Poland)
Anna Wasilewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdyni/ Polish Naval Academy (Poland)
Katarzyna Waszyńska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Magdalena Wawrzyniak-Śliwska – Uniwersytet Gdański/ University
of Gdańsk (Poland)
Agnieszka Weiner – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie/ University of Economics and Innovation in Lublin (Poland)
Dorota Werbińska – Akademia Pomorska w Słupsku/ Pomeranian University
in Słupsk (Poland)
MonikaWiśniewska-Kin – Uniwersytet Łódzki/ Univesity of Lodz (Poland)
Teresa Wojcik – Villanova University (USA)
Jolanta Zwiernik – Dolnośląska Szkoła Wyższa we
Wrocławiu/ University of Lower Silesia (Poland)
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)

Lista recenzentów w roku 2013
Lista recenzentów w roku 2014
Lista recenzentów w roku 2015
Lista recenzentów w roku 2016
Lista recenzentów w roku 2017
Lista recenzentów w roku 2018