Recenzenci

Lista recenzentów w roku 2018

Zdzisław Aleksander – Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku/Ateneum-University in Gdansk (Poland)
Anna Babicka-Wirkus – Akademia Pomorska w Słupsku/Pomeranian University in Słupsk (Poland)
Ditta Barbara Baczała – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Eunika Baron-Kowalczyk – Uniwersytet Zielonogórski/ University of Zielona Góra (Poland)
Józef Bednarek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie/ The Maria Grzegorzewska University (Poland)
Iwona Chrzanowska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin (Poland)
Stanisław Dylak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Ewa Filipiak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Poland)
Paulina Forma – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/The Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)
Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Katarzyna Gawlicz – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/ University of Lower Silesia (Poland)
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow – Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok (Poland)
Dorota Gołębniak – Collegium Da Vinci, Poznań (Poland)
Eleni Griva – University of Western Macedonia (Greece)
Agnieszka Gromkowska-Melosik – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Stanisław Juszczyk – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Alina Kalinowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Natalya B. Karabushchenko – Peoples’ Friendship University of Russia (Russia)
Hanna Kędzierska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Anna Kieszkowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/The Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)
Michał Klichowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Hanna Krauze-Sikorska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Jolanta Kruk – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ WSB Universities in Gdansk (Poland)
Wiesława Limont – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Małgorzata Lisowska-Magdziarz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/Jagiellonian University in Kraków (Poland)
Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin (Poland)
Wanda Matras – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow (Poland)
Ałła Matuszak – South Ural State University, Chelyabinsk (Russia)
Zbyszko Melosik – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/Polish Naval Academy (Poland)
Renata Michalak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Grzegorz Michalski – Uniwersytet Łódzki/University of Lodz (Poland)
Dorota Misiejuk – Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok (Poland)
Henryk Mizerek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Maciej Muskała – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Barbara Murawska – Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw (Poland)
Mirosława Nowak-Dziemianowicz – Uniwersytet Opolski/University of Opole (Poland)
Joanna Ostrouch-Kamińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Katarzyna Palka – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/ The Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)
Teresa Parczewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/ Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Reda Ponelienė – Šiauliai University (Lithuania)
Krzysztof Szmidt – Uniwersytet Łódzki/Univesity of Lodz (Poland)
Urszula Szuścik – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok (Poland)
Natalia Walter – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Anna Wasilewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/Polish Naval Academy (Poland)
Dorota Werbińska – Akademia Pomorska w Słupsku/Pomeranian University in Słupsk (Poland)
Monika Wiśniewska-Kin – Uniwersytet Łódzki/Univesity of Lodz (Poland)
Ewa Wysocka – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Teresa Żółkowska – Uniwersytet Szczeciński/University of Szczecin (Poland)
Agnieszka Żyta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw (Poland)

 

Lista recenzentów w roku 2017

Krzysztof Abriszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu/ The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
Zdzisław Aleksander – Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku/ Ateneum-University in Gdansk (Poland)
Tomasz Ciszewski – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Hana Červinková – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/ University of Lower Silesia (Poland)
Maria Czerepaniak-Walczak – Uniwersytet Szczeciński/ University of Szczecin (Poland)
Stanisław Dylak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Ewa Filipiak – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/ Kazimierz Wielki University (Poland)
Dorota Gołębniak – Collegium Da Vinci, Poznań (Poland)
Przemysław Grzybowski – Uniwersytet Gdański/ University of Gdańsk (Poland)
Beata Jachimczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Ewa Jarosz – Uniwersytet Śląski Katowicach/ University of Silesia in Katowice (Poland)
Ewa Kantowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Karwowska-Struczyk – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Hanna Kędzierska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury (Poland)
Grażyna Krasowicz-Kupis – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/ Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Jolanta Kruk – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ WSB Universities in Gdansk (Poland)
Ałła Matuszak – Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского / Tchaikovsky South Ural State Institute of Arts (Russia)
Astrid Męczkowska-Christiansen – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/ Polish Naval Academy (Poland)
Dorota Misiejuk – Uniwersytet w Białymstoku/ University of Bialystok (Poland)
Bożena Muchacka – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Pedagogical University of Cracow (Poland)
Krystyna Nowak-Fabrykowski – Central Michigan University (USA)
Joanna Ostrouch-Kamińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ Univesity of Warmia and Mazury (Poland)
Teresa Parczewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/ Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Katarzyna Parys – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Pedagogical University of Cracow (Poland)
Aleksandr A. Polonnikov – Беларускі Дзяржаўны Універсітэт, Мінск/ Belarusian State University, Minsk (Belarus)
Joanna Rokita-Jaśkow – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/Pedagogical University of Cracow (Poland)
Marek Sokołowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Małgorzata Suświłło – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie/ University of Warmia and Mazury (Poland)
Lucyna Telka – Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz (Poland)
Janina Uszyńska-Jarmoc – Uniwersytet w Białymstoku / University of Bialystok (Poland)
Anna Wasilewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/ Polish Naval Academy (Poland)
Agnieszka Wejner – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie/ University of Economics and Innovation in Lublin (Poland)
Monika Wiśniewska-Kin – Uniwersytet Łódzki/ University of Lodz (Poland)
Ewa Zalewska – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni/Polish Naval Academy (Poland)
Anna Zielińska – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)
Małgorzata Żytko – Uniwersytet Warszawski/ University of Warsaw (Poland)

Lista recenzentów w roku 2012
Lista recenzentów w roku 2013
Lista recenzentów w roku 2014
Lista recenzentów w roku 2015
Lista recenzentów w roku 2016