Program profilaktyki nadużywania Internetu i mediów elektronicznych: komunikat z badań ewaluacyjnych

Autor

  • Bartłomiej Walczak Uniwersytet Warszawski
  • Marcin Sochocki Fundacja Poza Schematami, Warszawa

Słowa kluczowe:

profilaktyka, nadużywanie Internetu, nadużywanie ICT, dzieci, ewaluacja

Abstrakt

The paper describes the outcomes of evaluating the Internet and electronic media abuse prevention program conducted among 3rd-grade primary students. The literature review shows that a significant group of children and youth abuse ICT. The overuse of modern communication technologies may lead to a decrement in social functioning, psychological wellbeing and educational achievements. The risk of smartphone overuse is higher among youngsters; therefore, prevention programs should address this particular group.

The evaluation was designed in a quasi-experimental scheme. Two measurements were conducted on a sample of 1207 students. Wilcoxon test indicates the significant increment in knowledge about communication rules and relationships on the Internet, about the influence of ICT on health and safety and emotional and difficult situation management skills, which were treated as securing factors. Moreover, a significant increment of the monitoring activities among parent was observed.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Becker M.W., Alzahabi R., Hopwood C.J. (2013), Media multitasking is associated with symptoms of depression and social anxiety. „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking”, 16(2).

Bun Lee E. (2015), Too Much Information: Heavy Smartphone and Facebook Utilization by African American Young Adults. „Journal of Black Studies”, 46(1).

Dębski M. (2016), Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań. Gdańsk, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański.

Dębski M., Bigaj M. (2019), Ogólnopolskie badanie młodzi cyfrowi. Wybrane wyniki i rekomendacje. Gdańsk, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg.

Fu J., Xu P., Zhao L., Yu G. (2018), Impaired orienting in youth with Internet Addiction: Evidence from the Attention Network Task (ANT). „Psychiatry Research”, 264.

Gencer S.L., Koc M. (2012), Internet Abuse among Teenagers and Its Relations to Internet Usage Patterns and Demographics. „Educational Technology & Society”, 15(2).

Gentile D. (2009), Pathological Video-Game Use Among Youth Ages 8 to 18: A National Study. „Psychological Science”, 20(5).

GUS (2020), Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2019 roku. Tablice z wynikami badań. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2019-roku,3,18.html, 17.11.2020.

Jarczyńska J. (2015), Problematyczne używanie Internetu przez młodzież i młodych dorosłych – przegląd narzędzi do przesiewowej oceny tego zjawiska. „Przegląd Pedagogiczny”, 1.

Jeon H.J., Kim S., Chon W.-H., Ha J.H. (2018), Is Internet overuse associated with impaired empathic ability in Korean college students? „Medicine”, 97(39).

Lange R., Osiecki J. (2014), Nastolatki wobec Internetu. Warszawa, NASK.

Lepp Α., Barkley J.E., Karpinski A.C. (2014), The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. „Computers in Human Behavior”, 31.

Messias E., Castro J., Saini A., Usman M., Peeples D. (2011), Sadness, Suicide, and Their Association with Video Game and Internet Overuse among Teens: Results from the Youth Risk Behavior Survey 2007 and 2009. „Suicide and Life-Threatening Behavior”, 41(3).

Mohammadi S., Valinejadi A., Saman J.A., Karimpour H., Kaivanfar M., Safaeipour M., Mohammadi A., Kawyannejad R. (2018), Assessment of addiction to internet, smartphone and social networks among students of medical sciences: a cross sectional study. „Electronic Journal of General Medicine”, 15(4).

Nuutinen T., Roos E., Ray C., Villiberg J., Valimaa R., Rasmussen M., Tynjala J. (2014), Computer use, sleep duration and health symptoms: a cross-sectional study of 15-year olds in three countries. „International Journal of Public Health”, 59.

Pisarska A. (2017), Wspólne kroki w Cyberświecie. Poradnik dla rodziców i opiekunów. Warszawa, Fundacja Poza Schematami.

Pyżalski J. (2012), Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pyżalski J. (2018), Dzieci i młodzież jako użytkownicy Internetu – podstawowe informacje. W: J. Pyżalski, A. Zdrodowska, Ł. Tomczyk, K. Abramczuk (red.), Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Sharma K.K., Rao G.N., Benegal V., Thennarasu K., Thomas D. (2017), Technology addiction survey: An emerging concern for raising awareness and promotion of healthy use of technology. „Indian Journal of Psychological Medicine”, 39.

Sochocka K., Van Laere K. (2017), Wspólne kroki w Cyberświecie. Materiały edukacyjne dla dzieci. Warszawa, Fundacja Poza Schematami.

Sochocka K., Van Laere K., Ostaszewski K., Pisarska A. (2017a), Wspólne kroki w Cyberświecie. Podręcznik realizatora. Warszawa, Fundacja Poza Schematami.

Sochocka K., Van Laere K., Ostaszewski K., Pisarska A. (2017b), Wspólne kroki w Cyberświecie. Karty pracy. Warszawa, Fundacja Poza Schematami.

Suris J.-C., Akre Ch., Piguef C., Ambresin A.-E., Zimmermann G., Berchtold A. (2014), Is internet use unhealthy? A cross-sectional study of adolescent internet overuse. „Swiss Medical Weekly”, 144.

Young K.S., Yue X.D., Ying L. (2011), Prevalence estimates and etiologic models of Internet addiction. W: K.S. Young, C.N. de Abreu (eds.), Internet addiction: A handbook and guide to evaluation and treatment. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons.

Yu L., Shek D. (2014), Family functioning, positive youth development, and internet addiction in junior secondary school students: structural equation modeling using AMOS. „International Journal on Disability and Human Development”, 13(2).

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Walczak, B., & Sochocki, M. (2021). Program profilaktyki nadużywania Internetu i mediów elektronicznych: komunikat z badań ewaluacyjnych. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 78–90. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6425

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły