Przygotowanie dzieci do pobytu w żłobku w opinii rodziców i opiekunów w żłobkach

Autor

  • Ewelina Świdrak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

żłobek, wychowanie małego dziecka i opieka nad małym dzieckiem, adaptacja

Abstrakt

Entrusting each child to the nursery is a difficult task for both the child, parents and the staff of the institution. The article presents the results of research aimed at distinguishing and assessing the effectiveness of activities aimed at preparing children under three years of age to stay in a nursery according to parents and nurses in nurseries. Among the activities preparing children to stay in a nursery, the following were distinguished: behaviors aimed at getting to know the nursery, behaviorscombining the home and nursery environment, and behaviors creating a positive atmosphere around the institution, also behaviors that constitute closer and further preparation for a stay in a nursery. The research shows that parents who are preparing children to nursery stay mostly use behaviors aimed at getting to know the nursery, e.g. talking about the nursery, which are a part of closer preparation, but in the carers’ opinion, it would be more effective to make the home rhythm similar to that in the nursery and to create a positive atmosphere around the institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ainsworth M. i in. (1978), Patterns of Attachment. Hillsdale, NJ, Erlbaum.

Białecka-Pikul M. (2014), Wczesne dzieciństwo. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bielecka M. (1999), Adaptacja dziecka w żłobku. „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego”, 11(2).

Dettling A.C. i in. (2000), Quality of Care and Temperament and Temperament Determine Changes in Cortisol Concentrations Over the Day for Young Children in Childcare. „Psychoneuroendocrinology”, 25(8).

Dolto F. (2002), Zrozumieć dziecko. Warszawa, Jacek Santorski.

Jagodzińska M. (2002), Amnezja dziecięca a zapominanie zdarzeń z pierwszych lat życia. „Przegląd Psychologiczny”, 45(1).

Jagodzińska M. (2003), Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańsk, GWP.

Klim-Klimaszewska A. (2006), Adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego. Siedlce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.

Kołodziejczyk A. (2011), Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopaczyńska-Sikorska J., Zdańska-Bricken M. (1985), Adaptacja dziecka do środowiska żłobkowego. „Wychowanie w Przedszkolu”, 7/8.

Koźmińska I. (2017), Więź kontra żłobki. http://www.iumw.pl/wiez-kontra-zlobki.html, 31.01.2020.

Krzyśko M. (2009), Podstawy wielowymiarowego wnioskowania statystycznego. Poznań Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kuszak K. (2016), Małe dziecko w środowisku dorosłych. O budowaniu pozytywnej więzi z opiekunem. W: H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, G. Rura, K. Sadowska (red.), Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

MRiPS (2021), Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie podczas epidemii koronawirusa. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. https://www.gov.pl/web/rodzina/zlobki-kluby-dzieciece-i-dzienni-opiekunowie-w-czasie-epidemii-koronawirusa, 2.11.2021.

Nelson C.A. (1997), The neurobiological basis of early memory development. W: N. Cowan (ed.), The development of memory in childhood. Hove East, Sussex, Psychology Press.

Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rymarczyk K. (2017), Skąd się bierze złe zachowanie? Neurobiologia empatii i agresji. W: R. Piotrowicz (red.), Małe dziecko. Troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Schaffer H.R. (2014), Psychologia dziecka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słownik języka polskiego (2021), Przygotowanie. https://sjp.pwn.pl/slowniki/przygotowywanie.html, 2.11.2021.

Świdrak E. (2020), Adaptacja dzieci do lat trzech do instytucjonalnych form opieki na przykładzie żłobków lubelskich. „Roczniki Pedagogiczne”, 12(48).

Świdrak E. (2021), The determining factors for the adaptation of toddlers to nurseries, (w druku).

Tulving E., Schacter D.L. (1990), Priming and human memory systems. „Science”, 247.

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Świdrak, E. (2021). Przygotowanie dzieci do pobytu w żłobku w opinii rodziców i opiekunów w żłobkach. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 120–134. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6428

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły