Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska

Uczelnia: Uniwersytet Gdański, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą.

Zainteresowania badawcze: konstruktywizm edukacyjny, teoria kształcenia, pedagogika wczesnej edukacji, szkolne bariery rozwoju uczniów, edukacja alternatywna.

Wybrane książki:

  • Adaptacja szkolna siedmiolatków (Olsztyn, 1994, 2004),
  • Konstruowanie wiedzy w szkole (Olsztyn 2000, 2002),
  • Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń (Warszawa, 2010),
  • Sensy i bezsensy wczesnej edukacji (z M. Nowicką) (Warszawa 2005, Gdańsk 2009), 
  • Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce (Warszawa 2018).

Książka Konstruowanie wiedzy w szkole została nagrodzona Nagrodą Ministra Edukacji i Sportu oraz Nagrodą im. Władysława Spasowskiego Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk

W latach 1994-2002 założyła i prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową „Żak” w Olsztynie opartą na konstruktywizmie edukacyjnym. Od wielu lat jest wybierana na członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, w którym pełniła też funkcję wiceprzewodniczącej.