O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Od 2012 roku „Schulz/Forum” jest platformą, na której spotykają się badacze i czytelnicy Brunona Schulza. Są na niej prezentowane najnowsze interpretacje jego twórczości – zarówno prozatorskiej, jak i graficznej – oraz nieznane materiały archiwalne i dokumenty rzucające nowe światło na jego biografię. Przez ostatnie lata czasopismu udało się zdobyć uznanie (oraz rozpoznawalność) nie tylko wśród literaturoznawców (zwłaszcza schulzologów), ale też w szeroko rozumianej humanistyce – również zagranicznej.
Redakcja zamierza rozwijać tę tendencję i zwiększać zakres międzynarodowej współpracy i dialogu. Dotyczy to głównie środowiska badaczy Schulza już goszczących na łamach „Schulz/Forum” – ze Lwowa i z Drohobycza, z Paryża, z Cambridge, Chicago czy z Tokio. Projekt na najbliższe lata zakłada jednak przede wszystkim ożywienie współpracy z autorami z Niemiec, Holandii, Brazylii czy z Hiszpanii. Kierunki te wyznacza aktualna faza światowej recepcji dzieła Schulza, który – jak się wydaje – od co najmniej dwóch dekad jest przedmiotem rosnącego zainteresowania. Świadczą o tym nowe tłumaczenia na obce języki. W ślad za nimi idzie refleksja krytycznoliteracka i naukowa.
„Schulz/Forum” ma szanse stać się międzynarodowym periodykiem współorganizującym coraz intensywniej rozwijającą się na świecie debatę na temat Schulza i jego dzieła. Pod patronatem czasopisma, w ramach Biblioteki „Schulz/Forum”, wydawane są także najnowsze książki schulzologiczne zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów.

 

Polityka Open Access

„Schulz/Forum” zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej redaktorzy „Schulz/Forum” dokładają wszelkich starań, aby spełniać standardy określone przez Committee on Publication Ethics (COPE).