Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Stanisław Rosiek, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

mgr Helena Hejman, Uniwersytet Gdański, Polska

Członkowie redakcji

dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Piotr Millati, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Jakub Orzeszek, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Piotr Sitkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Katarzyna Warska, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Zofia Ziemann, Uniwersytet Jagielloński, Polska