Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Stanisław Rosiek, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

mgr Jakub Orzeszek, Uniwersytet Gdański, Polska

Członkowie redakcji

prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Piotr Millati, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Piotr Sitkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Filip Szałasek, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Katarzyna Warska, Uniwersytet Gdański, Polska