Recenzenci

Recenzentami są samodzielni pracownicy akademiccy, chyba że specyfika tekstu wymaga konsultacji ze specjalistami spoza dziedzin akademickich. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów i numerów nie są ujawniane przed publikacją.

2019

Tomasz Bocheński, Uniwersytet Łódzki, Polska
Kris Van Heuckelom, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia
Ewa Nawrocka, Uniwersytet Gdański, Polska
Józef Olejniczak, Uniwersytet Śląski, Polska
Dariusz Konrad Sikorski, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Polska
Mirosław Wójcik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska

2018

Kris Van Heuckelom, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia
Jerzy Kandziora, Instytut Badań Literackich PAN, Polska
Żaneta Nalewajk, Uniwersytet Warszawski, Polska
Józef Olejniczak, Uniwersytet Śląski, Polska
Ałła Tatarenko, Uniwersytet Lwowski, Ukraina
Mirosław Wójcik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska

2017

Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański, Polska
Kris Van Heuckelom, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia
Jerzy Kandziora, Instytut Badań Literackich PAN, Polska
Żaneta Nalewajk, Uniwersytet Warszawski, Polska
Ałła Tatarenko, Uniwersytet Lwowski, Polska
Mirosław Wójcik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska