Zapraszamy do lektury numeru szesnastego

2021-05-25

Numer 16, poświęcony biografiom Brunona Schulza (tym istniejącym i tym dopiero pomyślanym), można już czytać bezpłatnie w wersji elektronicznej. W środku:

Katarzyna Warska sprawdza, co to jest „dzieciństwo pisarza”
Zbigniew Milczarek czyta przedwojenne zdjęcie – z Schulzem lub bez niego
Aleksandra Skrzypczyk rekonstruuje doświadczenia audialne autora „Sklepów”
Tymoteusz Skiba śledzi równoległe biografie Schulza i Gombrowicza
Robert Dion i Frédéric Regard odwołują „śmierć autora”
Christian Klein porządkuje założenia zwrotu biograficznego
Marcin Romanowski recenzuje książkę Anny Kaszuby-Dębskiej „Bruno. Epoka genialna”
Agata Tuszyńska w swoim stylu o relacji Józefiny Szelińskiej i Jerzego Ficowskiego
Piotr Millati nareszcie odnalazł „Mesjasza”
Zbigniew Maszewski w czułym schulzowskim pastiszu wspomina dzieje „Katalogu Bibljoteki Stanisława Weingartena”

Ponadto blok tekstów wokół Debory Vogel:

Esej Debory Vogel o Brunonie Schulzu
Teksty programowe redakcji „Cusztajera”
Adam Stepnowski o Galicji jako o jidyszlandzie
Wiedeńskie i lwowskie ślady Debory Vogel w opracowaniu Piotra Szalszy

Wszystkie poprzednie numery „Schulz/Forum” są opublikowane na stronach:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz
https://ug.academia.edu/SchulzForum
https://issuu.com/schulzforum/docs/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1643