Jeden rysunek Schulza plus

Autor

  • Vita Susak Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
  • Eugeniusz Soból

Abstrakt

The essay focuses on Bruno Schulz’s drawing, Three Figures 1935 (cardboard, pencil, black watercolor, 31.5 × 32 cm), preserved in the collection of the Art Museum at the Ein Harod kibbutz in Israel. For many years, Schulz specialists have not taken it into consideration. The drawing is a first-rate finished composition, signed and dated by the artist. The conversation of three characters may be an illustration to the short story “Spring” [Wiosna], showing Photographer, Father, and Joseph, or perhaps some unknown Schulz’s acquaintances. The drawing was donated to the museum at Ein Harod by the lawyer, Dr. Michał Chajes, in 1957. Thanks to Marla Raucher-Osborn’s help, some facts from Chajes’s biography have been established. Born in Drogobych, he was Schulz’s friend since their youth. He survived the Holocaust and after the Second World War lived in Cracow, collecting works of Jewish artists, some of which are now in the holdings of the Jewish Historical Institute in Warsaw. The drawing in question should be added to the catalogue raisonneé of Schulz’s works, while the activity of Chajes as a collector deserves further investigation.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Vita Susak - Lwowska Narodowa Galeria Sztuki

Doktor sztuk pięknych, kierownik działu sztuki europejskiej XIX–XX wieku we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Autorka książek Henryk Siemiradzki we Lwowie (2007), Ukrainian artists in Paris. 1900–1939 (2010 – wersja ukraińska i angielska, 2013 – francuska); współkuratorka wystawy i katalogu Obrazy zaginionego świata. Żydzi Galicji wschodniej (2003). W 2013 roku na zaproszenie programu Eshkolot (Moskwa) wygłosiła wykład O Brunonie Schulzu artyście: linią przerywaną.

Bibliografia

Efron Zusia. 1970. Mishkan Le’Omanut. Ein Harod: Museum of Art.

Ficowski Jerzy. 1986. Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Ficowski Jerzy. 2002. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny: Fundacja „Pogranicze”.

Schulz Bruno. 1975. Księga listów. Zebrał, oprac., wstępem, przypisami i aneksem opatrzył J. Ficowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Schulz Bruno. 1984. Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu. Oprac. J. Ficowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Schulz Bruno. 1988. Xięga bałwochwalcza. Przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył J. Ficowski. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Schulz Bruno. 1989. Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Schulz Bruno. 2012. Księga obrazów. Zebrał, oprac., komentarzami opatrzył J. Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Pobrania

Opublikowane

2014-03-03

Jak cytować

Susak, V., & Soból, E. (2014). Jeden rysunek Schulza plus. Schulz/Forum, (4), 75–86. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2176

Numer

Dział

[horyzont dzieła]