Masochizm Schulza i próg wstydu w słowie

Autor

  • Paweł Dybel Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

Masochism is deeply irrational: the masochistic subject can attain sexual bliss only when s/he has been tormented and humiliated. The essay reconstructs the sociohistorical context in which reflection on masochism has been developing. Drawing on psychoanalysis (Freud, Lacan, Žižek), the author makes a distinction between Schulz’s private masochism and that which is demonstrated in his fiction and graphic works. All the variants of Schulz’s masochism reflect the problems of Polish Jews with assimilation, parodic references to courtly love (fin’ amors), and those elements of the writer’s biography which foreground shame that he felt as he was writing.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Paweł Dybel - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Profesor w IFiS PAN oraz ISNS UW. Specjalista w dziedzinie psychoanalizy i hermeneutyki, fenomenologii i poststrukturalizmu. Profesor wizytujący w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, a także na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Manchester Metropolitan University, University of Buffalo oraz w Goldsmith College w Londynie. Ostatnio opublikował: Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem (2009) oraz Dylematy demokracji. Kontekst polski (2015).

Bibliografia

Budzyński Wiesław. 2001. Schulz pod kluczem. Warszawa: Bertelsmann.

Deleuze Gilles. 2004. Coldness and Cruelty. W Masochism. New York: Zone Books.

Ficowski Jerzy. 1975. Regiony wielkiej herezji. Wydawnictwo Literackie: Kraków.

Ficowski Jerzy. 2012. Kobieta – idol i władczyni. W Bruno Schulz. Księga obrazów. Zebrał, oprac., komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Fink Bruce. 2002. Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika. Przeł. Łukasz Mokrosiński. Warszawa: Wyd. A. Żórawski.

Gombrowicz Witold. 2004. Dziennik, t. 3: 1961–1969, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jacques Lacan. 1966. Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine. W Écrits. Paris: Seuil.

Kleiner Juliusz. 1963. Zarys dziejów literatury polskiej. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Konarzewska Marta. 2012. On tylko udaje tak? Schulza i Gombrowicza zabawa w doktorową. W Schulz. Przewodnik Krytyki Politycznej. Red. Red. J. Majmurek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Nacht Józef. 1939. „Wywiad drastyczny. Rozmowa z Brunonem Schulzem”. Nasza Opinia 77.

Sacher-Masoch Leopold von. 1864. Graf Donski: Eine Galizische Geschiche 1846, 2 Aufl., Schaffhausen: Friedrich Hurter.

Sacher-Masoch Leopold von. 1989. Wenus w futrze. Wstęp Kazimierz Imieliński. Łódź: Ars Polona.

Wolff Larry. 2010. The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Polititcal Culture. Stanford University Press.

Žižek Slavoj. 2013. Metastazy rozkoszy. Sześć esejów o kobietach i przyczynowości. Przeł. Marek J. Mosakowski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Żeromski Stefan. 1976. Przedwiośnie. Warszawa: Czytelnik.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Jak cytować

Dybel, P. (2016). Masochizm Schulza i próg wstydu w słowie. Schulz/Forum, (7), 5–24. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2216

Numer

Dział

[odczytania]