O czasopiśmie

W czasopiśmie Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów, publikowane są teksty Studentów, które powstały podczas spotkań tutorskich oraz teksty będące zbiorem doświadczeń tutorskich Nauczycieli akademickich.

W pierwszym numerze znalazły się eseje i artykuły, które powstały w czasie realizacji programu TUTOR na Wydziale Oceanografii i Geografii. Tematyka artykułów jest tak różna, jak różne są zainteresowania naszych Studentów i Tutorów.

Zapraszamy Wszystkich pasjonatów tutoringu akademickiego do publikowania tekstów w czasopiśmie Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów.


Harmonogram publikacji zeszytów:

marzec, czerwiec

Artykuły w wersji elektronicznej, zgodnie z wytycznymi Instrukcja dla Autorów, należy przesyłać na adres tutee@ug.edu.pl