Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Ewa Szymczak, Uniwersytet Gdański, Polska

 

Zastępcy redaktora naczelnego

dr hab. Lucyna Przybylska, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Sylwia Śliwińska-Wilczewska, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Beata Karpińska-Musiał, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Monika Woźniak, Uniwersytet Gdański, Polska