Kontakt

Wydawca:
Wydział Oceanografii i Geografii
al. Marszałka Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia

Główna osoba do kontaktu

dr Ewa Szymczak
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk