Biologiczna wieża Babel – o granicach pojęć i problemach neurobiologii roślin

Autor

  • Zofia Szlachtowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

neurobiologia roślin, inteligencja roślin, inteligencja

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alpi, A., i in., 2007. Plant neurobiolog y: no brain no gain, Trends Plant Sci., 12, s.135-136.

Arystoteles. 1992 O Duszy, w: Paweł Siwek (przeł.) Arystoteles Dzieła Wszystkie. T. 3, 33-146. Warszawa, PWN.

Baluška, F., Mancuso, S., 2009. Deep evolutionary origins of neurobiology: Turning the essence of ‘neural’ upside-down, Communicative & Integrative Biolog y, 2(1), s. 60–65.

Baluška, F., Mancuso, S., 2013. Microorganism and filamentous fungi drive evolution of plant synapses, Front Cell Infect Microbiol., 3, 44.

Biedrzycki, M.L., i in., 2010. Root exudates mediate kin recognition in plants, Communicative and Integrative Biolog y, 3, s. 1– 8.

Brenner, E.D. i in., 2006. Plant neurobiolog y: an integrated view of plant signaling, Trend Plant Sci., 11, s. 413-419.

Brożek B., 2018. Granice interpretacji, Kraków, Copernicus Center Press, s. 81, 85-86.

Calvo, P., 2016. The philosophy of plant neurobiolog y: A manifesto, Synthese, 193, s. 1323–1343.

Churchland, P. S., 1986. Neurophilosophy: Toward a unified science of the mindbrain, Cambridge, MIT Press, s. 13.

Churchland, P. S., 2002. Brain-wise: Studies in neurophilosophy, Cambridge, MIT Press, s. 70.

Darwin, C., 1880. The Power of Movement in Plants, London, John Murray, s. 230.

Gagliano, M., i in., 2014. Experience teaches plants to learn faster and forget slower in environments where it matters, Oecologia, 175, s. 63–72.

Gemel, A., 2018. Kognitywna teoria prototypu - próba filozoficznej analiz y. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), s. 75-88

Heller. M., Życiński J., 2018. Dylematy ewolucji, Kraków, Copernicus Center Press, s.31-42.

Lewiński, W., i in., 2002. Biologia 1. Zakres podstawowy. Rumia, Operon, s. 45.

Lovejoy, A. C., 1936. The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea, Cambridge, Harvard University Press.

Mancuso, S., 2010, The roots of plant inteligence, https://www. ted.com/talks/stefano_mancuso_the_roots_of_plant_ intelligence/transcript?language=pl#t-20354 [dostęp 03.07.2018].

Popper, K., 1977. Logika odkrycia naukowego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 89.

Robinson, D. G., Draguhn, A., Taiz, L., 2020. Plant „inteligence” changes nothing. EMBO Reports 21: e5039.

Scheler, M., 1987. Stanowisko człowieka w Kosmosie, w: A. Węgrzecki, S. Czerniak (tłum.), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa, s. 32.

Simard S., 2016, How trees talk to each other, http://www.ted. com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_ other[dostęp: 14.04.2019].

Stahlberg, R., 2006. Historical overview on plant neurobiolog y, Plant Signal Behav., 1, s. 6–8.

Starck, Z., 2011. Roślina in vivo – kunszt funkcjonalności wzorowanej na procesach zachodzących u zwierząt, Wiadomości Botaniczne, 55(1/2), s. 9–25.

Thellier, M., Lüttge, U., 2013. Plant memory: a tentative model. Plant Biol., 15, s. 1–12.

Trawavas, A. J., 2009. What is plant behaviour? Plant Cell Environ, 32, s. 606-616.

Wittgensttein, L., 2019. Tractatus logico – philosophicus, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2.18.

Wojtaszek, P., Woźny, A., Ratajczak, L., 2007. Biologia komórki roślinnej tom 2 - Funkcja, Warszawa,Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 493-499.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-16

Jak cytować

Szlachtowska, Z. (2020). Biologiczna wieża Babel – o granicach pojęć i problemach neurobiologii roślin. Tutoring Gedanensis, 5(1), 15–18. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5849

Numer

Dział

Artykuły