Leki, suplementy diety czy żywność funkcjonalna?

Autor

  • Weronika Wąsiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

leki, suplementy diety, żywność funkcjonalna

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Art. 2 pkt 32 Prawa farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r. Art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. B

łaszczak A., Grześkiewicz W., 2014. Żywność funkcjonalna – szansa czy zagrożenie dla zdrowia?, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, Tom 20, Nr 2, s.217.

Bojarowicz H., Dźwigulska P., 2012. Suplementy diety. Część III. Interakcje suplementów diety z lekami, Hygeia Public Health, 47(4).

Czerw A., Sobolewska U. Ekonomiczno-prawna specyfika produktu leczniczego sprzedawanego na podstawie recepty w: Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, zeszyt naukowy 110, s. 92-102.

European Nutraceutical Association (ENA), tłumaczenie: Dziełak T., Suplementy diety, przewodnik przez dżunglę sprzecznych opinii, 2014.

Fijałek Z., Sarna K., 2009. Wybrane aspekty jakości produktów leczniczych i suplementów diety – produkty substandardowe, nielegalne i sfałszowane, Rynek Farmaceutyczny, tom 65, nr 7.

Górecka D., Czarnocińska J., Idzikowski M., 2009. Postawy osób dorosłych wobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (65).

Krasnowska G., Sikora T., 2011. Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4 (77), s. 5 – 23.

Kubiński T., 2010. Żywność funkcjonalna, Życie Weterynaryjne, 85(11).

Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., 2013. Fitoterapia i leki roślinne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s.216-117, 300-302.

Neumann-Podczaska A., Nowak T., Wieczorowska-Tobis K., 2013. Miejsce paracetamolu wśród leków przeciwbólowych, Gerontologia Polska, s.133-137.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r.

Szpringer M., Olędzka M., Kosecka J., 2015. Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez osoby dorosłe z województwa świętokrzyskiego, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, tom 21, nr 2 s. 92-102.

Szymecka-Wesołowska A., Szostek D., Żywność funkcjonalna, https://www.food-law.pl/prawo_zywnosiowe/zywnosc_funkcjonalna, [dostęp: 30.12.2019r.].

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r.

Wiciński M., Ciemna K., Soroko A., 2015. Leki czy dieta? Wpływ zdrowego żywienia w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych. Przegląd badań klinicznych, Znaczenie racjonalnego żywienia w edukacji zdrowotnej, WSIiZ, Warszawa.

Zimmermann A., Michalski B., 2009. Kategorie dostępności produktów leczniczych, Prawo w farmacji, tom 65, nr 6.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-16

Jak cytować

Wąsiak, W. (2020). Leki, suplementy diety czy żywność funkcjonalna?. Tutoring Gedanensis, 5(1), 9–23. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5850

Numer

Dział

Artykuły