Wpływ umysłu na zdrowie i ciało, czyli psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem

  • Krzysztof Kalkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: psychosomatyka, stres, radzenie sobie, choroby psychosomatyczne

Bibliografia

Arden J., 2017. Neuronauka w psychoterapeutycznym procesie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Domosławska-Żylińska K., Pyrzak B., 2013. Neuroendokrynne i psychospołeczne mechanizmy oddziaływania wysiłku fizycznego na psychikę, Endokrynologia Pediatryczna, 12, 3(44).

Heszen I., Sęk H., 2012. Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Korbut R., 2019. Farmakologia. Wydawnictwo PZWL.

MacLean, C., Walton K., Wenneberg S,, Levitsky D., Mandarino J., Waziri R., Schneider, R. 1997. Effects of the transcendental meditation program on adaptive mechanisms: Changes in hormone levels and responses to stress after 4 months of practice. Psychoneuroendocrinology”, 22(4).

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., 2019. Psychologia poznawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska Bulik N., Juczyński Z., 2016. Ruminacje jako wyznaczniki negatywnych i pozytywnych konsekwencji doświadczonych zdarzeń traumatycznych u ratowników medycznych. Medycyna Pracy, 67(2).

Sapolsky R., 2010. Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Slendak J., Cewińska J., 2015. Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Human Resource Management), 5(106).

Spielman R., Jenkins W., Lovett M., Czarnota-Bojarska J., 2020. Psychologia. OpenStax Polska.

Turakitwanakan W., „Mekseepralard C., Busarakumtragul P., 2013. Effects of mindfulness meditation on serum cortisol of medical students. J Med Assoc Thai; 96 (suppl 1): 90-5.

Tylka J., 2000. Psychosomatyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zimbardo P., Johnson R.L., McCann V., 2017. Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5, Warszawa, 2017, PWN.

Opublikowane
2021-07-07
Jak cytować
Kalkowski, K. (2021). Wpływ umysłu na zdrowie i ciało, czyli psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem. Tutoring Gedanensis, 6(1), 5-12. https://doi.org/10.26881/tutg.2021.1.01
Dział
Artykuły