Jak wygląda prawna ochrona fashion designu w Chińskiej Republice Ludowej?

Autor

  • Aleksandra Guss Uniwersytet Gdański

Abstrakt

This article aims, first, to present means of protecting fashion design offered by intellectual property law in the People’s Republic of China. The author briefly discusses the intellectual property law system in China, detailing the instruments that help protect fashion designs. Second, examples show how the protection mechanisms of intellectual property rights are applied in practice. The author also briefly describes the characteristics of the fashion industry as a specific market and the potential threats to it.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Fernandes C., Analysis of Counterfeit Fashion Purchase Behaviour in UAE, „Journal of Fashion Marketing and Managment” 2013, vol. 1(17).

Głuchowska-Wójcicka M., Zmiany w prawie własności intelektualnej po przystąpieniu Chin do WTO [w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, red. J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski, Gdańsk 2010.

Górnicki L., Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 2013.

Hubner W., Świat, Chiny i globalizacja: bieżące tendencje i szok epidemii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2020, nr 1.

Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.

Kania M., Materialnoprawne, procesowe i instytucjonalne aspekty ochrony prawa własności intelektualnej w Chinach, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/42405/005.pdf (dostęp: 23.11.2022).

Kostrzewska J., Prawo autorskie Chińskiej Republiki Ludowej, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2018, z. 13.

Kunstler M.J., Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2007.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Monitoring trendów w innowacyjności – Raport 7, Warszawa 2019, s. 67, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT_NSI_7_2019.pdf (dostęp: 24.05.2021).

Sempruch K., Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion, Poznań 2010.

Wójciak M., Moda i podróbki – funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie – analiza zjawiska, „Zarządzanie Publiczne” 2016, nr 2(34).

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Guss, A. (2022). Jak wygląda prawna ochrona fashion designu w Chińskiej Republice Ludowej?. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 107–119. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7436

Numer

Dział

Artykuły