Podmiot między syntezą a definicją - dyskurs Janusza Sławińskiego

Autor

  • Maciej Michalski Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej

Słowa kluczowe:

subjectivity, discourse of humanities, Janusz Sławiński

Abstrakt

The paper presents some aspects of discourse of Janusz Sławiński, especially focused on subjectivity and style. The evolution of his theoretical concepts and style was also analyzed.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anderson S.L., Philosophy and fiction, „Metaphilosophy” 1992, vol. 23, issue 3, s. 203-213.

Balcerzan E., Sześć początków, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 19-26.

Bolecki W., Janusz Sławiński: u źródeł polskiego poststrukturalizmu, [w:] tegoż, Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice, Kraków 1999, s. 309-349.

Bruss E., Beautiful Theories. The Spectacle of Discourse in Contemporary Criticism, Baltimore and London 1982.

Geertz C., O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb., oprac. i przedm. R. Nycz, Kraków 1997, s. 214-236.

Głowala W., „Być sobie jednym” – i być autorytetem, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 37-42.

Januszek E., Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego, Kraków 2012

Kuźma E., Metafory Janusza Sławińskiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 27-36.

Madejski J., Narracje teoretycznoliterackie Janusza Sławińskiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 53-59.

Madejski J., Biografia struktury – struktura biografii. Dopiski do teorii Janusza Sławińskiego, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006, s. 28-44.

Nycz R., O (nie)cytowaniu Janusza Sławińskiego, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006, s. 9-13.

Okopień-Sławińska A., Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w:] Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1967, s. 109-125.

Skrendo A., „Generał czytania”, [w:] Dzieła, języki, tradycje, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2006, s. 45-59.

Sławiński J., Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław 1965.

Sławiński J., Dzieło – język – tradycja, Kraków 1998.

Sławiński J., Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000.

Sławiński J., Teksty i teksty, Kraków 2000.

Stierle K., Historia jako exemplum – exemplum jako historia. O pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 333-363.

Szymutko S., Ciało profesora Sławińskiego, „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 43-52.

Wilkoń A., Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002.

Wojtak M., Dyskurs asekuracyjny w dyskursie naukowym, [w:] Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana, red. S. Gajda, Opole 1999, s. 139-146.

Pobrania

Opublikowane

2015-10-26

Jak cytować

Michalski, M. (2015). Podmiot między syntezą a definicją - dyskurs Janusza Sławińskiego. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (4), 253–272. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/433