Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański, Polska

Z-ca redaktora naczelnego: 

Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekcje tematyczne:

Etyka w biznesie: 

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Uniwersytet Warszawski, Polska

Historia mediów i dziennikarstwa:

prof. Hedwig Wagner, Europa-Universität Flensburg, Niemcy

dr Konrad Knoch, Uniwersytet Gdański, Polska

Komunikowanie polityczne:

prof. dr Rocio Zamora Medina, Universidad de Murcia (Uniwersytet Katolicki San Antonio, Murcja, Hiszpania)

dr Anna Lusińska, Uniwersytet Gdański, Polska

Komunikowanie społeczne: 

dr Хруль Виктор Михайлович,  МГУ имени М.В. Ломоносова (Viktor M. Khrul, Lomonosov Moscow State University)

dr Anna Kalinowska Żeleźnik, Uniwersytet Gdański, Polska

Komunikowanie wizualne:

mgr Mirosław Rekowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Public relations i komunikacja rynkowa: 

prof.Alan R. Freitag, University of North Carolina at Charlotte, USA

dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański

Reklama:

prof. Liselot Hudders, Universiteit Gent

prof. UG dr hab  Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański

Redaktor językowy (j. polski):

 Joanna Marek-Banach 

Redaktor językowy (j. angielski): 

Maria Sala-Racinowska, Joanna Siemieniuk 

Redaktor statystyczny: 

Maciej Brosz

Sekretarz redakcji:

Magdalena Iwanowska