Recenzenci

2019

dr hab. Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)

prof. UWM dr hab. Urszula Doliwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. UG dra hab. Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański)

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński)

dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)

dr Anna Hurajová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)  

dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Monika Białek (Uniwersytet Gdański)

dr Klaudia Cymanow-Sasin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

dr Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

 

2018

dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński)

dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński)

dr Anna Hurajová University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

dr Jakub Kufel, Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk

dr Roman Wróblewski (Uniwersytet Wrocławski)

dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)  

dr Barbara Świąder-Puchowska (uniwersytet Gdański)

dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)

dr Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)

dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)

dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

2016/17

prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

prof. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Małgorzata Lisowska–Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński),

dr hab. Jan Kreft (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Michał Gajlewicz (Społeczna Akademia Nauk)

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)

dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)  

dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)

dr Maria Łoszewska-Orłowska (Uniwersytet Warszawski)

dr Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Katarzyna Kaczor (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny)

dr Jerzy Widerski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

prof. UKW dr hab. Agnieszka Rypel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

prof. UMK ks. dr hab. Janusz Szulist (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)