„Postanowiłem się rozlać w sensie formalnym”. O transgatunkowym projekcie reporterskim Marcina Kołodziejczyka

Autor

  • Edyta Żyrek-Horodyska Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe:

reportaż, prowincja, Marcin Kołodziejczyk, komparatystyka mediów, komiks reportażowy

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie twórczości Marcina Kołodziejczyka, którą ze względu na jej ideową i stylistyczną spójność można określić mianem transgatunkowego projektu dziennikarskiego. Autorka omawia książki reportażowe, komiks reportażowy (przygotowany przez dziennikarza we współpracy z Marcinem Podolcem) oraz powieść, pokazując, że tak koherentny pod względem tematycznym i językowym dorobek reportera może stać się przedmiotem badań komparatystyki mediów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamczewska I., Powieść reportażowa czy dziennikarska? Uwagi o międzywojennej twórczości prozatorskiej Jalu Kurka, „Acta Universitatis Lodziensis” 2015, nr 28, s. 253–272.

Antonik D., Autor jako marka, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s. 62–76.

Bauer Z., Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo PAP, Warszawa 2001.

Culler J., Porównywalność, przeł. T. Bilczewski [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Etiemble R., Comparaison n’est pas raison. La crise de la littérature comparée, Gallimard, Paris 1963.

Hugo-Bader J., Stare wina i kwasiory. „Peryferyjczyk” Marcina Kołodziejczyka to zapis dorastania i wyrastania, http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,22623781,stare-wina-i-kwasiory-peryferyjczyk-marcina-kolodziejczyka.html (dostęp: 16.06.2019).

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Kaliszewski A., Żyrek-Horodyska E., Kilka uwag o metodach analizy tekstów dziennikarskich: ze szczególnym uwzględnieniem reportażu [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Kraków 2018.

Kołodziejczyk M., B. Opowieści z planety prowincja, Wielka Litera, Warszawa 2013.

Kołodziejczyk M., Bardzo martwy sezon. Reportaże naoczne, Wielka Litera, Warszawa 2016.

Kołodziejczyk M., Dysforia. Przypadki mieszczan polskich, Wielka Litera, Warszawa 2015.

Kołodziejczyk M., Peryferyjczyk. Reportaże z punktu widzenia dumnych niższych sfer, Wielka Litera, Warszawa 2017.

Kołodziejczyk M., Prymityw. Epopeja narodowa, Wielka Litera, Warszawa 2018.

Kołodziejczyk M., Podolec M., Morze po kolana, Wielka Litera, Warszawa 2016.

Komiks jako literatura faktu, audycja Kultura nie całkiem osobista w Polskim Radiu 24 z dnia 6.11.2016, https://polskieradio24.pl/130/2351/Artykul/1689560 (dostęp: 20.06.2019).

Lichtblau K., Reportaż komiksowy, „Zeszyty Komiksowe” 2015, nr 1, s. 4–9.

Marcin Kołodziejczyk: ta książka w całości składa się z podsłuchanych rozmów, audycja Wybieram Dwójkę z dnia 3.04.2018, https://www.polskieradio24.pl/76/196/ Artykul/2083948%2CMarcin-Kolodziejczyk-ta-ksiazka-w-calosci-sklada-sie-z-podsluchanych-rozmow (dostęp: 16.06.2019).

Marcin Kołodziejczyk: moim mistrzem jest Wiech, https://www.polskieradio24.pl/8/4801/Artykul/2046356,Marcin-Kolodziejczyk-moim-mistrzem-jest-Wiech (dostęp: 18.06.2019).

Nogaś M., O nowych patriotach polskich, czyli Marcin Kołodziejczyk w Radiu Książki, http://wyborcza.pl/ksiazki/7,163351,23280061,marcin-kolodziejczyk-w-radiu-ksiazki-opowiada--dlaczego-wkroczyl.html (dostęp: 16.06.2019).

Regiewicz A., Komparatystyka jako sposób badania nowych mediów, „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 49–70.

Regiewicz A., Na konwergencję – komparatystyka! [w:] Problemy konwergencji mediów, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Praga 2013.

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Open, Warszawa 1998.

Smaga A., Komparatystyka mediów. Graficzna edycja pisma i obrazu w środowisku cyfrowym – wprowadzenie, „Rocznik Komparatystyczny” 2017, t. 7, s. 91–102.

Szczęsna E., Komparatystyka mediów. Poetyka, semiotyka, komunikacja medialna [w:] Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Szczęsna E., Retoryczność porównania, „Litteraria Copernicana” 2015, nr 2, s. 27–42.

Szczęsna E., Semiospheres, Media, Discourses and Comparative Studies. Some Developmental Perspectives, trans. B. Lutostański, „Tekstualia” 2013, nr 1, s. 49–60.

Tatarkiewicz W., Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, „Pamiętnik Literacki” 1971, nr 4, s. 3–21.

Wańkowicz M., Prosto od krowy (o reportażu), „Zeszyty Prasoznawcze” 1961, nr 1–2, s. 92–104.

Zawadzki A., Między komparatystyką literacką a kulturową, „Wielogłos” 2010, nr 1–2, s. 39–53.

Ziątek Z., Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania – hierarchie – perspektywy, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Żyrek-Horodyska E., Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Żyrek-Horodyska, E. . (2019). „Postanowiłem się rozlać w sensie formalnym”. O transgatunkowym projekcie reporterskim Marcina Kołodziejczyka. Media Biznes Kultura, (2(7), 23–40. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/4949

Numer

Dział

Artykuły