Komunikacja w codziennej praktyce medycznej a publicystyka dziennikarska

Autor

  • Olga Białek-Szwed Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe:

komunikowanie w medycynie, układy komunikacyjne, komunikacja autorytarna, komunikacja partnerska, relacja lekarz–pacjent

Abstrakt

W artykule zostaną zaprezentowane mechanizmy oraz obszary, jakie współczesne media, przede wszystkim prasa, wykorzystują, realizując materiały na temat zdrowia i medycyny. Autorka przybliży również problemy pojawiające się w codziennej komunikacji pomiędzy pracownikami służby zdrowia a pacjentami, które w istotny sposób determinują treści publikowane przez dziennikarzy mediów masowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BO, Tata umarł bo nie przyjęli go do szpitala, „Super Express” 12.01.2018, nr 9.

Boczek K., Porozmawiaj z pacjentem, www.medexpress.pl/lekarz/porozmawiaj-z-pacjentem/7992.

Cichocka E., Jak mieć zadowolonych pacjentów, czyli czego może nas nauczyć Holandia, „Gazeta Wyborcza” 22.06.2016, nr 144.

Cieśla J., Jak powiedzieć choremu, „Polityka” 18.11–24.11.2015, nr 47.

Cieśla J., Kto pójdzie po parawan?, „Polityka” 20.06–26.06.2018, nr 25.

Diagnoza z Internetu, „Życie na gorąco” 19.12.2013, nr 51.

Emanuel E.J., Emanuel L.L., For models of the physician – patient relationship, „The Journal of the American Medical Association” 1992, vol. 267, no 16.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.

Jarosz M.J., Kawczyńska-Butrym Z., Wolszczak-Szubzda A., Modele komunikacyjne relacji lekarz – pacjent – rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, t. 18, nr 3.

Kossobudzka M., Poród naturalny czy cesarskie cięcie, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 20.09.2019, nr 220.

Kowalik M., Lekarze są wkurzeni, „Gazeta Wyborcza” 3.06.2019, nr 128.

Lux Med.: komunikacja „Lekarz – Pacjent” oceniana po każdej wizycie, www.medycynaprywatna.pl/lux-med-komunikacja-lekarze-pacjenci.

Motyka H., Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej, „Medycyna Rodzinna” 2013, nr 4.

Moskal W., Burza w mózgu, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 6.09.2019, nr 208.

Moskal W., Jak dobrze żyć z cukrzycą, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 19.07.2019, nr 167.

Moskal W., Jak leczymy raka prostaty, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 27.09.2019, nr 226.

Moskal W., Plemniki potrzebują pomocy, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 20.09.2019, nr 220.

Ostrowska A., Elementy kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego Relacja pacjent – lekarz: nowa jakość?, „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 2001, nr 21.

Ostrowska A., Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent–lekarz [w:] Etyczne aspekty decyzji medycznych, red. J. Hartman, M. Waligóra, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Sowa A., Jesteśmy na krawędzi, „Polityka” 29.05–4.06.2019, nr 22.

Szasz T.S., Hollender M.H., A contribution to the philosophy of medicine: The basic model of the doctor – patient relationship [w:] Encounters between patients and doctors: An anthology, red. J.D. Stoeckle, MIT Press, Cambridge 1987.

Szwed S., Matki karimatki, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Wysokie Obcasy” 22.11.2014.

Ślusarska B., Dobrowolska B., Zarzycka D., Metateoretyczny kontekst zachowań zdrowotnych w paradygmatach zdrowia, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2013, nr 94(4).

Turlej E., Ocalić od pamiętania, „Polityka” 4.11–8.11.2015, nr 45.

TUMM, Chcą mieć dziecko z próbówki, „Super Express” 22.09.2017.

Walewski P., Medycyna dobrych manier, „Polityka” 21.12.2011–2.01.2012, nr 52/53.

Walewski P., Recepta na prawdę, „Polityka” 4.04–10.04.2012, nr 14.

Walewski P., Twarze chorób, „Polityka” nr 19, 6.05–12.05.2015.

Walewski P., Słowo też leczy, „Polityka” 18.12–26.12.2017, nr 51/52.

Watoła J., Kamizelki mogą zapobiegać udarom, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 2.08.2019.

Williams S., Weinmen J., Dale J., Doctor – patient communication and patient satisfaction: A review, „Family Practice” 1998, vol. 15, no. 5.

Woźniak O., Odkryto gen leworęczności, „Gazeta Wyborcza” (dodatek „Tylko zdrowie”) 20.09.2019, nr 220.

Woźnicka A., O medycynie z uśmiechem, „Lekarski Poradnik Językowy”, www.lpj.pl.

Zembala A., Modele komunikacyjne w relacjach lekarz–pacjent, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Ścisłe” 2015, nr 2/11.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Białek-Szwed, O. . (2019). Komunikacja w codziennej praktyce medycznej a publicystyka dziennikarska. Media Biznes Kultura, (2(7), 81–92. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/4964

Numer

Dział

Artykuły