Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach Bałkańskich

Autor

  • Andrzej Nowosad Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe:

rynek pracy, bezrobocie, Bałkany, komunikowanie instytucjonalne, komunikowanie nieformalne

Abstrakt

Nieformalne komunikowanie instytucjonalne na rynku pracy na Bałkanach może wskazywać na tworzenie się sieci społecznych ponad granicami państw oraz wzrost utraty zaufania do państwa i jego instytucji pracy. W tekście wskazuje się przykłady sieci w Rumunii, Bułgarii oraz warunki niezbędne do zawarcia kontraktu w Turcji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Atatürk M.K., Gençeler ıçın fotoğraflara Nutuk, Türkiye Bankası, kğltğr Yayınları, İstanbul 2017.

Atatürk Kemal, Nutuk, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Istanbul 1970.

Becker G.S., Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago 1993, https://pl.tradingeconomics.com/(dostęp: 15.02.2018).

Coleman J.S., Foundations of social theory, Harvard University Press, Cambridge, MA 1990.

Erdoganomika, czyli jak zbudowano potęgę Turcji, Forsal 11 września 2011, https://forsal.pl/artykuly/546438,erdoganomika-czyli-jak-zbudowano-potege-turcji.html (dostęp: 15.02.2018).

Filipowicz K., Nowosad A., Tokarski T., Wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD [w:] Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 213–229.

Gardawski J., Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej [w:] red. W. Pacho, Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.

Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Grecki kryzys w pigułce, https://rynekpracy.pl/ (dostęp: 15.02.2018).

Kamudan ihraç edilenlerin tam listesi, “Son Haberler”, 02 Eylül 2016, http://www.sonhaberler.com/gundem/kamudan-ihrac-edilenlerin-tam-listesi-h154277.html (dostęp: 15.02.2018).

Καραχάλιου Α., Παρουσιαση των χωρικων ανισοτητων της γυναικειας ανεργιας με χρηση μεθοδων χωρικης αναλυσης και στατιστικης, Ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.), http://gisc.gr/sac//docs/proceedings_sac1/18_Karachaliou_SAC1.pdf (dostęp: 15.02.2018).

Kraczla M., Menedżer w perspektywie analizy transakcyjnej E. Berne’a, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2016, nr 1, s. 275–287.

Kuder D., Pojęcie instytucji w teorii ekonomii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 19, s. 84–93.

Kwiatkowski E., Bezrobocie podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Instytucje rynku pracy w krajach OECD istota tendencje i znaczenie ekonomiczne, red. E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Makal M., Nasza wieś. Notatki tureckiego nauczyciela wiejskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1952.

Misiągiewicz J., System polityczny Turcji [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Mroczek K., Nowosad A., Tokarski T., Oddziaływanie efektu grawitacyjnego na zróżnicowanie wydajności pracy w krajach bałkańskich, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 2 (276), Rok LXXXV/XXVI, marzec–kwiecień, s. 15–53.

North D.C., 1990, Institutional change: A framework of analysis, http://ideas.repec.com (dostęp: 24.01.2018).

North D.C., 1999, Institutional change: A framework of analysis, http://ideas.repec.com (dostęp: 15.02.2018).

North D.C., Zrozumieć przemiany gospodarcze, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Nowosad A., Klastery medialne jako kapitał społeczny na Bałkanach, „Media Biznes Kultura” 2017, nr 2(3), s. 17–30.

Новосад А., Клъстерите като социален капитал. Румъния и България – водещи в създаването на медийни клъстери на Балканите, Медии и комуникации на 21.

Век, http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol3/iss1/7.

Olson M., The logic of collective action: Public goods and the theory of groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1971.

Ostoj I., Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.

Păuna C.B., The Role of Clusters in the Improvement of Knowledge and Economic Growth. The Romanian Case, referat na konferencji 5 th Central European Conference in Regional Science – CERS, Bucharest 2016.

Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak–Fundacja Batorego, Kraków–Warszawa 1995,

Scutaru L., Successful innovative clusters in Romania – a possible model, „Ecoforum” 2016, vol. 5, issue 2(9), s. 309–314.

Sierocińska K., Kapitał społeczny, definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne” 2011, nr 1 (LXVIII), s. 69–86.

Staniek Z., Ekonomia instytucjonalna, dlaczego instytucje są ważne, Difin, Warszawa 2017.

Staniek Z., System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, red. M. Pacho, M. Garbicz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.

Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Szymańska A., Instytucjonalne uwarunkowania elastyczności rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Williamson O.E., The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, vol. 38, no. 3, s. 595–613.

Witek L., Adamczyk J., Marketing międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.

Woźniak-Jęchorek B., Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy, Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2016.

Słowniki i encyklopedie

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/(dostęp: 15.02.2018).

Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl (dostęp: 15.02.2018).

Ustawy

Kanun Hükmünde, Kararname, Olağanüstü Hal Kapsaminda Alinmasi Gereken Tedbirler Ile Bazi Kurum Ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/668, “Resmî Gazete”, 27 Temmuz 2016 Çarşamba, Sayı : 29783 (2. Mükerrer).

Olağanüstü Hal Kapsaminda Alinan Tedbirlere Ilişkin Kanun Hükmünde Kararname, Kanun Hükmünde, Kararname, Olağanüstü Hal Kapsaminda Alinmasi Gereken Tedbirler Ile Bazi Kurum Ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapilmasi Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/668, “Resmî Gazete”, 27 Temmuz 2016 Çarşamba, Sayı :29783 (2. Mükerrer).

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alinmasi.Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı: KHK/693ç.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UPZIRP) z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 99, poz. 1001).

Bazy danych

International Labour Organization – ILO, https://www.ilo.org (dostęp: 15.02.2018).

Według Trading Economics tradingeconomics.

Clusterul România Glocală, http://en.glocalro.org/statute/ (dostęp: 15.02.2018).

World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org (dostęp: 15.02.2018).

Institutul Național de Statistică, http://www.insse.ro/cms/ro (dostęp: 15.02.2018).

UNCE, http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1 (dostęp: 15.02.2018).

Pobrania

Opublikowane

2019-12-20

Jak cytować

Nowosad, A. . (2019). Nieformalne komunikowanie o pracy w krajach Bałkańskich. Media Biznes Kultura, (2(7), 95–112. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/4965

Numer

Dział

Artykuły