Budowanie relacji społecznych w kontekście zaspokajania potrzeb podopiecznych przez pracowników rodzinnych domów dziecka

Autor

  • Agnieszka Deja Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

dziedzina nauk społecznych – pedagogika, relacje społeczne, potrzeby, rodzinny dom dziecka

Abstrakt

Artykuł w sposób opisowy prezentuje problematykę znaczenia zaspokajania potrzeb podopiecznych przez pracowników w procesie budowania relacji w rodzinnym domu dziecka. Przedstawiono najpierw definicję i kategorię potrzeb, a nastepnie zaprezentowano wyniki badan etnograficznych, zdobytych za pomoca technik wywiadu, obserwacji i danych zastanych. Analizy ukazują zalezności pomiędzy zaspokajaniem potrzeb podopiecznych przez pracowników, a budowaniem relacji w rodzinnym domu dziecka. Wyniki badań podzielone zostały na kilka podtematów i obejmuja m.in. potrzeby podopiecznego i ich realizację, potrzeby indywidualności, prywatności i samodzielności oraz wnioski końcowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Agnieszka Deja - Uniwersytet Gdański

Agnieszka Deja – pracownik Gdańskiej Szkoły Wyższej, doktorantka studiów z zakresu pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończone studia: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną, pedagogika społeczna. Zainteresowania: opieka zastępcza, rodzinne formy opieki zastępczej, rodzinne domy dziecka, interakcjonizm symboliczny.

Bibliografia

Opracowania:
Angrosino M., 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa.
Babbie E., 2006, Badania społeczne w praktyce, Warszawa.
Chomczynski P., 2006, Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Przeglad Socjologii Jakosciowej”, nr 1.
Drabik L., Sobol E., 2018, Słownik języka polskiego, Warszawa.
Kacperczyk A., 2006, Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicjach, Łódz.
Kolankiewicz M., Nowak B.M., 2013, Rodzinne domy dziecka – w stronę rozwoju kompetencji, Warszawa.
Konecki K., 1998, Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
Konecki K., 2000, Studia z metodologii badan jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa.
Maslow A., 2009, Motywacja i osobowość, Warszawa.
Nowak S., 2011, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
Niedbalski J., 2003, Żyć i pracować w domu opieki społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi, Łódź.
Prus R., 1994, Approaching The Study Of Human Group Life: Symbolic Interaction And Ethnographic Inquiry [w:] D.M. Lorenz, R. Prus, W. Shafir (eds.), Ethnography as Human Lived Experience, Toronto.
Strauss A.L., Fagerhaugh S., Suczek B., Wiener C., 1985, Social Organization of Medical Work, Chicago, London.

Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Deja, A. (2020). Budowanie relacji społecznych w kontekście zaspokajania potrzeb podopiecznych przez pracowników rodzinnych domów dziecka. Progress, (7), 45–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5153