Profilaktyka społeczna XXI wieku na przykładzie streetworkingu i partyworkingu – ujęcie suicydologiczne

Autor

  • Marlena Stradomska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wLublinie

Słowa kluczowe:

partyworking, profilaktyka, suicydologia, środki psychoaktywne, zagrożenia

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi konkluzje rozważań związanych z profilaktyką suicydalna w XXI wieku. Można wyróżnić wiele aspektów, które umożliwiają redukcję zjawisk niekorzystnych dla zdrowia i życia jednostki. Coraz częściej organizowane są akcje profilaktyczne, kampanie społeczne czy wydarzenia kulturalne mające na celu redukcję zachowań ryzykownych. Społeczeństwo jest w wielu przypadkach nieświadome różnych sytuacji i relacji, w które się angażuje. W związku z tym istnieje potrzeba uświadamiania ludzi w kwestii zagrożeń, takich jak: używanie substancji psychoaktywnych czy włączanie się w zachowania ryzykowne. Formy działań partyworkerskich są dość nietypowe ze względu na oddziaływanie w specyficznych miejscach, np. klubach, pubach, dyskotekach itp. Generalnie są to miejsca niesprzyjające pracy osób związanych z pomocą psychologiczną, terapeutyczną czy działalnością profilaktyczną. Zachowania ryzykowne bardzo często związane są z autodestrukcją, w szczególności zachodzą pod wpływem środków psychoaktywnych. Nieświadomi, pozbawieni kontroli ludzie często próbują odebrać sobie życie w sposób samobójczy. Profilaktyka, działania naprawcze i edukacja w tym zakresie są niezbędnymi elementami, które mogą uratować wiele osób. Celem pracy będzie analiza zagrozeń w pracy partyworkerów i streetworkerów. W porozumieniu z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym przeprowadzono wywiady ustrukturyzowane (n = 50) z przedstawicielami zawodów społecznych. Niniejsza praca ma zatem charakter teoretyczno-praktyczny.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marlena Stradomska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wLublinie

Marlena Stradomska – wykładowca akademicki, pedagog, psycholog, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oddział Lublin, trener, terapeuta w trakcie 4-letniego kursu w nurcie integracyjnym. W trakcie studiów doktoranckich w zakresie psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka ponad 50 publikacji naukowych w obszarze problemów społecznych, zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku, a także pracy z osobami po próbie samobójczej. Laureatka stypendiów i nagród za wybitne osiągniecia naukowe.

Bibliografia

Agenda Bezdomności Streetworking, http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/fr_index.html [dostęp: 28.01.2019].
Dębski M., Michalska A. (red.), 2012, Podręcznik streetworkera bezdomności, Gdańsk.
Marketing B2B, Co to jest lead?, https://b2b-marketing.pl/2012/07/05/co-to-jest-lead/ [dostęp: 28.01.2019].
Meller A., Szczypior E., Standard streetworkingu (ulicznej pracy socjalnej), e-przewodnik streetworkingu, http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/fr_index.html [dostęp: 28.01.2019].
Meller A., Szczypior E., 2008, Standard Streetworkingu [w:] Podręcznik Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, Gdańsk.
Monitoring and evaluation, http://www.who.int/hiv/pub/arv/chapter7.pdf [dostęp: 28.01.2019].
Nowacki R., 2005, Reklama: podręcznik, Warszawa.
Russell J.T., Lane W.R., 2000, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa.
Stowarzyszenie Program Stacja 1, http://programstacja.org.pl [dostęp: 28.01.2019].
Stowarzyszenie Program Stacja 2, http://programstacja.org.pl/co-robimy/metody/partyworking/ [dostęp: 28.01.2019].
Stowarzyszenie Program Stacja 3, https://programstacja.org.pl/strefa-wiedzy/bezpieczniejszy-sex/hivaids/ [dostęp: 28.01.2019].
Szluz B., 2014, Streetworking jako nowa forma interwencji i pracy z osobami wykluczonymi społecznie, „Seminare. Poszukiwania naukowe”, t. 35, nr 2.
World Health Organization 1, http://www.who.int/hiv/pub/arv/chapter7.pdf [dostęp: 28.01.2019].
World Health Organization 2, http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/en/Care&SupportGuideE.pdf [dostęp: 28.01.2019].
Zielinska M., 2014, Gatekeeper – kampanie przeciw samobójstwom jako element polityki społecznej Japonii, „Ogrody Nauk i Sztuk Fundacja Pro Scientia Publica”, nr 4.
Siudem A., Siudem I., Rynkiewicz J., Siudem J., Stradomska M., 2019, Partyworking. Wybrane zagadnienia.
Teoria i praktyka, https://www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707 [dostęp: 28.01.2019].

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Stradomska, M. (2020). Profilaktyka społeczna XXI wieku na przykładzie streetworkingu i partyworkingu – ujęcie suicydologiczne. Progress, (7), 56–66. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5154