Próba porównania grobów końskich na cmentarzyskach Bałtów wschodnich i zachodnich w okresie wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu

Autor

  • Aleksandra Zuzanna Fijałkowska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

pochówki końskie, groby jeźdźców, okres wędrówek ludów, wczesne średniowiecze, cmentarzyska bałtyjskie

Abstrakt

Artykuł traktuje o jednym z aspektów dotyczących obrządku pogrzebowego ludności bałtyjskiej – kwestii depozytów szczątków końskich na cmentarzyskach oraz grobów ludzkich, w skład wyposażenia których wchodziły elementy rzędu końskiego. Zakres chronologiczny pracy obejmuje okres wędrówek ludów oraz wczesne średniowiecze. Na podstawie kilku najbardziej reprezentatywnych przykładów obiektów podjęłam próbę porównania interesującego mnie aspektu traktowania zmarłych u Bałtów wschodnich i zachodnich. Tekst podzieliłam na trzy zasadnicze kategorie: samodzielne depozyty szczątków końskich na stanowiskach sepulkralnych, groby ludzkie pozostające w bezpośredniej relacji stratygraficznej ze szczątkami końskimi oraz groby ludzkie wyposażone w elementy rzędu końskiego i niezawierające szczątków końskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Aleksandra Zuzanna Fijałkowska - Uniwersytet Gdański

Aleksandra Zuzanna Fijałkowska – magister archeologii, uczestniczka Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania badawcze: obrządek pogrzebowy Bałtów w okresie wedrówek ludów i wczesnego średniowiecza.

Bibliografia

Baranowski T., 1996, Pochówki koni z Tumian w województwie olsztyńskim, „Archeologia Polski”, t. 41, nr 1–2.
Bliuiené A., 1992, Alinkos (Raistines) pilkapiai, „Archaeologia Baltica”, t. 8.
Bliuiené A., Butkus D., 2009, Burials with horses and equestrian equipment on the Lithuanian and Latvian littorals and himnterlands (from the fifth to eight centuries), „Archaeologia Baltica”, t. 11.
Fijałkowska A., 2016, Pochówki końskie i elementy rzędu końskiego w kontekstach grobów ludzkich w kulturze zachodniobałtyjskiej od późnego okresu wpływów rzymskich do wczesnego średniowiecza, Gdańsk.
Jaskanis J., 1968, Materiały z cmentarzyska kurhanowego na stan. 1 w Korklinach, pow. Suwałki, „Rocznik Białostocki”, t. 8.
Jaskanis J., 2013, Szwajcaria: cmentarzysko bałtyjskie kultury sudowskiej w północno-wschodniej Polsce, Warszawa.
Krzysiak K., Serwatka S., 1970, Groby koni w jaćwieskich kurhanach z Korklin na Suwalszczyźnie, „Rocznik Białostocki”, t. 9.
Kulakov W., 2012, Nemanskij jantarnyj put’ w Èpohu Wikingov, Kaliningrad.
Laurynas K., 2009, Symbolic horse burials in the iron age of east Lithuania, „Archaeologia Baltica”, t. 11.
Vaitkunskiene L., 1981, Žirgu aukos lietuvoje, „Lietuvos Archeologija”, t. 2.
Vaitkunskiene L., 1979, Gintališkes kapinynas, „Lietuvos Archeologija”, t. 1.
Varnas A., 1996, Maisteikiu kapinyno (Kauno r.) tyrimai 1994 metais, „Archeologiniai Tyrinejimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais”.
Ziemlinska-Odojowa W., 1961, Badania wykopaliskowe w 1959 r. na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Żywa Woda, pow. Suwałki, „Rocznik Białostocki”, t. 1.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Fijałkowska, A. Z. (2020). Próba porównania grobów końskich na cmentarzyskach Bałtów wschodnich i zachodnich w okresie wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu. Progress, (7), 67–76. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5155