Marketing społeczny, storytelling i budowanie narracji w reklamie na przykładzie spotu „100 sekund dobra”

Autor

  • Daria Kuling Uniwersytet Gdański
  • Aleksandra Mazurek Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

reklama, marketing, komunikacja wizualna, marketing społeczny, storytelling

Abstrakt

Marki, które odnosza sukces, to te, które dają swoim konsumentom coś więcej niż produkt. Postrzegają one klienta jako człowieka, który ma pragnienia i emocje, starają się więc na nie odpowiedzieć. Jedną z takich marek jest Jeronimo Martins. Powstałym we współpracy z Caritasem spotem „100 sekund dobra” firma zachęca do niesienia pomocy innym oraz odwołuje się do ważnych dla każdego Polaka wartości, takich jak patriotyzm, dom, rodzina. Film na tle innych treści promocyjnych wyróżnia się dbałościa o wizualne detale. Ponadto o sile przekazu stanowią przyciągająca uwage widza historia oraz znakomicie wkomponowany w promocje marki marketing społeczny, którym został poświęcony niniejszy artykuł. Głównym celem artykułu jest analiza spotu „100 sekund dobra” w aspekcie wizualnym i narracyjnym. W artykule również przedstawiono funkcje storytellingu i marketingu społecznego w przekazie reklamowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Daria Kuling - Uniwersytet Gdański

Daria Kuling – absolwentka studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalizacji PR i reklama na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowo-badawczej zajmowała się reklamą i marketingiem w mediach społecznościowych oraz komunikacją w trakcie kryzysu i sytuacji kryzysowych. Zainteresowania: content marketing, storytelling, social media marketing.

Aleksandra Mazurek - Uniwersytet Gdański

Aleksandra Mazurek – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, studiów licencjackich na kierunku zarządzanie (o specjalności marketing) oraz magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Obecnie kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku multimedia i grafika komputerowa. Zainteresowania: marketing, PR, social media, grafika komputerowa, femvertising.

Bibliografia

Albin K., 2000, Reklama: przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa–Wrocław.
Benedikt A., 2005, Reklama jako proces komunikacji, Wrocław.
Caritas Polska, Pomagamy na 100! – 100 SEKUND DOBRA, https://caritas.pl/blog/2018/04/12/pomagamy-na-100-100-sekund-dobra/ [dostęp: 5.10.2019].
Caritas Polska, Pomagamy na 100! Największe dzieło pomocy w historii współpracy dwóch gigantów, https://caritas.pl/blog/2018/04/05/pomagamy-na-100-najwieksze-dzielo-pomocy-w-historii-wspolpracy-dwoch-gigantow/ [dostęp: 5.10.2019].
Czubała A., 2013, Koncepcja i formy marketingu społecznego przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 22, nr 1.
Czubała A., 2011, Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
Górska M., b.r., Storytelling biznesowy, https://monikagorska.com/storytelling/ [dostęp: 4.10.2019].
Jeronimo Martins Polska S.A., Historia, https://karierawjm.pl/o-nas/historia/ [dostęp: 4.10.2019].
Jeronimo Martins Polska S.A., Misja i wizja, https://karierawjm.pl/o-nas/historia/ [dostęp: 4.10.2019].
Jeronimo Martins Polska S.A., O nas, https://karierawjm.pl/o-nas/historia/ [dostęp: 4.10.2019].
Kamiński J., 2014, Marketing a społeczeństwo – obszary działania – bariery badania, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias” nr 8.
Monarth H., b.r., Nieodparta moc storytellingu jako strategicznego narzędzia biznesowego, Harvard Business Reviev Polska, https://www.hbrp.pl/b/nieodparta-moc-storytellingu-jako-strategicznego-narzedzia-biznesowego/1BDQj23gI [dostęp: 5.10.2019].
Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing. Podręcznik Europejski, Warszawa.
Pagoria C., 2014, Video Retention Rates, Motion Source, https://www.motionsource.com/blog/video-retention-rates [dostęp: 5.10.2019].
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., 2010, Marketing 3.0, Warszawa.
Sibley A., 2017, 19 Reasons You Should Include Visual Content in Your Marketing, Hubspot, https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33423/19-reasons-you-should-include-visual-content-in-yo ur-marketing-data.aspx [dostęp: 5.10.2019].
Sołecka K., 2015, Najdłużej żyjący Polacy o szczęśliwym życiu. Zobacz film „100 sekund dobra, https://www.rmf.fm/magazyn/news,15634,najdluzej-zyjacy-polacy-o-szczesliwym-zyciu-zobacz-film-100-sekund-dobra.html [dostęp: 5.10.2019].
Żmigrodzki P. (red.), 2007, Wielki słownik języka polskiego, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Kuling, D., & Mazurek, A. (2020). Marketing społeczny, storytelling i budowanie narracji w reklamie na przykładzie spotu „100 sekund dobra”. Progress, (7), 134–142. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5160