Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

dr Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor językowy

mgr Hanna Grabowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska