Procedura recenzowania

Każdy nadesłany tekst oceniany jest pod kątem zgodności z profilem tematycznym czasopisma i poddawany anonimowej recenzji. Recenzji dokonuje dwóch niezależnych recenzentów: członek Rady Naukowej lub recenzent zewnętrzny. W spornych sytuacjach na wniosek recenzenta może zostać powołany kolejny recenzent. Recenzje przygotowywane są w formie pisemnej ankiety.