Rada naukowa

Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Elżbieta Gondek, Uniwersytet Śląski, Polska
Marian Huczek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Joanna Kamińska, Uniwersytet Śląski, Polska
Anthi Katsirikou, University of Piraeus Library, Grecja
Maria Kocójowa, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Małgorzata Derkacz, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Stefan Kubów, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
Stanisława Kurek-Kokocińska, Uniwersytet Łódzki, Polska
Agneta Lovasz, Universitatea Politehnica Timisoara, Rumunia
Soňa Makulová, Universytet w Bratysławie, Słowacja
Katarzyna Materska, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Polska
Diana Pietruch-Reizes, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Irena Socha, Uniwersytet Śląski, Polska
Ałła Solanyk, Charkowska Państwowa Akademja Kultury, Ukraina
Jela Steinerová, Universytet w Bratysławie, Słowacja
Jaroslav Šušol, Universytet w Bratysławie, Słowacja
Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
Elżbieta Barbara Zybert, Uniwersytet Warszawski, Polska
Beata Żołędowska-Król, Uniwersytet Śląski, Polska