Zarządzanie Biblioteką to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Poświęcone jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Częstotliwość: Rocznik
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.
Więcej informacji