Recenzenci

Lista recenzentów:

Mariola Antczak, Uniwersytet Łódzki, Polska
Wanda Ciszewska-Pawłowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Hanna Grabowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Marian Huczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
Jolanta Laskowska, Uniwersytet Gdański, Polska
Katarzyna Materska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
Renata Samotyj, Politechnika Lwowska, Ukraina
Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

 

Recenzenci w latach 2014-2019:

Mariola Antczak, uniwersytet Łódzki, Polska
Hanna Grabowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Marian Huczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Małgorzata Kowalska, Uniwersytet Mikołaja Koperniak w Toruniu, Polska
Jolanta Laskowska, Uniwersytet Gdański, Polska
Katarzyna Materska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
Renata Samotyj, Politechnika Lwowska, Ukraina
Marzena Świgoń, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska