Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji

Autor

  • Andrzej Koziara Departament Informatyczny CINiBA

Słowa kluczowe:

automatyzacja procesów bibliotecznych, technologia RFID w bibliotekach, właściwości RFID HF, wdrażanie technologii RFID w bibliotekach

Abstrakt

Ostatnie dziesięciolecie XX w. i pierwsze piętnastolecie XXI w. to czas rewolucyjnych zmian w organizacji pracy bibliotek. Główny wpływ na ich kształt miał gwałtowny rozwój mikroelektroniki i informatyki. Pierwszy okres to czas wdrożeń systemów informatycznych, natomiast drugi to ich rozwój i wyposażanie w urządzenia z grupy technologii bibliotecznej. Jednym z elementów, których wdrożenie niesie za sobą kilkunastoletnie konsekwencje technologiczne, jest zastosowanie znaczników RFID. Przystępując do realizacji takiego zadania, należy w prawidłowy i odpowiedzialny sposób wybrać parametry techniczne etykiet i urządzeń, kierując się ich właściwościami fizycznymi, jak również zapewnić współpracę z eksploatowanym informatycznym systemem wspomagającym pracę biblioteki. W szczególności należy zwracać uwagę na wszelkie aspekty związane nie tylko z bieżącą organizacją pracy biblioteki, lecz również na wszystkie zagadnienia związane z jej przemodelowaniem, wynikającym z konieczności przestrzegania przepisów prawa oraz norm międzynarodowych. Bardzo ważnymi zagadnieniem jest zapewnienie takiej obudowy prawnej i organizacyjnej, by wybrany model pracy systemu informatycznego, współpracującego z posiadanymi i projektowanymi elementami wyposażenia z grupy technologii bibliotecznej, zapewniał akceptowalny poziom ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, przy spełnieniu założonego czasu dostępności usług biblioteki. Wszystkie te zagadnienia omówiono w artykule.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji dziedzinowych – MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Katowicach [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://mok.bg.us.edu.pl/. Stan z dnia 30.06.2016.

Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego – RID [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://rid.bg.us.edu.pl/. Stan z dnia 30.06.2016.

JANKOWSKI-MIHUŁOWICZ Piotr, KALITA Włodzimierz, SKOCZYLAS Mariusz, WĘGLARSKI Mariusz. Modelling and Design of HF RFID Passive Transponders with Additional Energy Harvester [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://dx.doi.org/10.1155/2013/242840. Stan z dnia 22.07.2016.

Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bg.us. edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=411&Itemid=150. Stan z dnia 30.06.2016.

KOZIARA Andrzej, MAGIERA Ewa. Model centralnego projektowania i wdrażania systemów informatycznych wspomagających proces działania państwowych szkół wyższych. In Konferencja Naukowa Infobazy, 2005 [referat konferencyjny].

PAWELEC Dariusz, WITEK Jadwiga, SMYŁŁA Marzena i in. Projekt „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” wobec trendów i norm w budownictwie bibliotecznym. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 3. Tryb dostępu: http://www.ebib.pl/2009/103/a.php?pawelec. Stan z dnia 20.06.2016.

Projekt CINiBA [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://projekt.ciniba.edu.pl. Stan z dnia 30.06.2016.

Studium wykonalności i dokumentacje przetargowe projektu CINiBA [Dokument z archiwum BUŚ].

Studium wykonalności i dokumentacje przetargowe projektu MOK [Dokument z archiwum BUŚ].

Studium wykonalności i dokumentacje przetargowe projektu RID [Dokument z archiwum BUŚ].

Systemy zarządzania jakością – Wymagania. Norma PN-EN ISO 9001:2015-10. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2015. ISBN 978-83-275-5021-7.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-19

Jak cytować

Koziara, A. (2016). Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji. Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 31–49. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238

Numer

Dział

Badania i wizje