Wykorzystanie mediów akademickich do rozpowszechniania informacji na temat bibliotek akademickich (na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Autor

  • Marta Szkudlarek Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe:

sieć biblioteczna, biblioteka akademicka, informacja

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki analizy dotyczącej informacji ukazujących się w mediach akademickich na temat bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. W materiale badawczym znalazło się 30 publikacji. Artykuł zawiera dokładny spis badanych publikacji podzielonych pod względem zawartości informacji o bibliotekach akademickich oraz ich charakterystykę.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biblioteki wydziałowe i instytutowe [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/biblioteki-i-archiwum/biblioteki-wydzialowe-instytutowe. Stan z dnia 05.06.2014.

CISEK Sabina. Analiza i krytyka piśmiennictwa [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.slideshare.net/sabinacisek/analiza-i-krytyka-pimiennictwa-a-web-20-wybrane-zagadnienia-metodologiczne-presentation. Stan z dnia 05.06.2014.

JASKOWSKA Małgorzata. Public Relations bibliotek naukowych w Internecie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. ISBN 978-83-233-2367-9.

KARASIEWICZ Karol, PIOTROWSKI Andrzej. Public Relations biblioteki akademickiej. Funkcja biblioteki w kształtowaniu wizerunku wyższej uczelni. Forum Bibliotek Medycznych. 2011, nr 5, s. 2–22. ISSN 1899-5829.

KUREK Olga. Media studenckie w Polsce. Komunikacja Społeczna. 2012, nr 1, s. 62–73. ISSN 2299-5382.

LIEDEL Krzysztof, PIASECKA Paulina, ALEKSANDROWICZ, Tomasz. Analiza informacji. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012. ISBN 978-83-7641-649-6.

MACIEJEWSKA Łucja, URBAŃCZYK Barbara. Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej? Publikacje Instytutu INiB UJ. 2007, nr 5, s. 42–51. ISSN 1230-70-25.

ROMAN Wanda Krystyna. Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. ISBN 978-83-231-3028-4.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Biblioteczna wartość naddana. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. ISBN 83-233-2131-0.

ANEKS. PUBLIKACJE PODDANE BADANIOM

Artykuły poświęcone bibliotekom UJ:

Historyczny projekt. Kontynuacja prac nad dziejami Biblioteki Jagiellońskiej. Alma Mater. 2012, nr 146, s. 95–96.

Jagiellonka – więcej niż kapusta. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, nr 8, s. 5.

JBC największa w Polsce. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, nr 5, s. 5.

Raju przy Rajskiej nie było. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, nr 6, s. 10.

Artykuły informujące o zbiorach bibliotek UJ:

Kocham stare książki. Rozmowa z prof. Januszem Skalskim. Alma Mater. 2012, nr 146, s. 77–79.

Koszyk biblioteczny. Felieton. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012, nr 7, s. 15.

Romance manuscripts in the JU Berlin Collection. Newsletter. 2012, nr 47, s. 5.

Spuścizna Szymborskiej i Miłosza dla Biblioteki Jagiellońskiej. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012, nr 1, s. 6.

Starodruki w BJ. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, nr 6, s. 4.

Wspaniały gest humanistów. Alma Mater. 2012, nr 148–149, s. 89.

Artykuły dotyczące wystaw w bibliotekach UJ:

rocznica śmierci Hugona Kołłątaja. Alma Mater. 2012, nr 144, s. 73.

Beethoven: sublimity and enthusiasm. Newsletter. 2013, nr 49, s. 4–5.

Beethoven: war and peace – exhibition of music manuscripts. Newsletter. 2012, nr 46, s. 8–9.

Historia – świadek czasu. Alma Mater. 2011/2012, nr 142–143, s. 81-83.

Hołd dla cesarzowej. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, nr 4, s. 28.

Książki, znaki, obrazy. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012, nr 1, s. 8.

Manuskrypty Beethovena. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2013, nr 7, s. 24.

Manuskrypty matematyczne ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Alma Mater. 2012, nr 148–149, s. 86.

Medycyna w Jagiellonce. Alma Mater. 2012, nr 144, s. 79.

Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000–1648 r. Alma Mater. 2012, nr 147, s. 50–51.

Wernisaż awanturnika. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012, nr 2, s. 5.

Wisława Szymborska w Bibliotece Jagiellońskiej. Alma Mater. 2012, nr 148–149, s. 87–88. Artykułu informujące o konferencjach, dyskusjach odbywających się w bibliotekach.

UJ:

Nicolaus Copernicus. Harmony of Spheres. Newsletter. 2013, nr 51, s. 5.

Spotkanie z Julią Hartwig. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2012, nr 2, s. 5.

Artykuły, których autorzy wspomnieli o bibliotece UJ:

Jubileusz Biblioteki Austriackiej. Alma Mater. 2011/2012, nr 142–143, s. 105–106.

Punkt widzenia. Jeszcze raz o skróconej o 20 lat historii UJ. Alma Mater. 2012, nr 151, s. 78–80.

Rok Hugona Kołłątaja na UJ. Alma Mater. 2012, nr 146, s. 81–83.

UJ najlepszą uczelnią w Polsce! Alma Mater. 2012, nr 148–149, s. 5–7.

Unikatowe zbiory biblioteczne Kamedułów z Bielan. Alma Mater. 2013, nr 156–157, s. 84–84.

Materiał filmowy telewizji studenckiej:

Absurdy Kampusu. Przystanek Student Tv. 24 lutego 2012, odc. 6.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-19

Jak cytować

Szkudlarek, M. (2016). Wykorzystanie mediów akademickich do rozpowszechniania informacji na temat bibliotek akademickich (na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zarządzanie Biblioteką, (1(8), 70–79. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1240

Numer

Dział

Badania i wizje