Samoocena zarządzania wiedzą w oparciu o kryteria Wspólnej Metody Oceny (CAF) na przykładzie informacji naukowej w bibliotece akademickiej

  • Jacek Marek Radwan Biblioteka Jagiellońska
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, model CAF, bibioteka akademicka

Abstrakt

Model CAF (Common Assessment Framework) w wersji polskiej nazywany Wspólną Metodą Samooceny, jest modelem samooceny i zarządzania przeznaczonym przede wszystkim dla jednostek sektora publicznego. Model CAF zaprojektowano dla wykorzystania we wszystkich częściach sektora publicznego: w edukacji, służbie zdrowia, w organizacjach publicznych na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym oraz w administracji rządowej i samorządowej. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania modelu CAF w bibliotekach akademickich.

Bibliografia

BUGDOL Marek. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin, 2008. ISBN 9788372519016.

BUGDOL Marek. Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003. ISSN 1233-6408.

CAF 2006. Wspólna metoda oceny (CAF). Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2006.

CAF 2013. Doskonalenie organizacji publicznych poprzez samoocenę. Warszawa: KPRM. Departament Służby Cywilnej, 2013.

GĘBCZYŃSKA Alicja. Samoocena administracji publicznej za pomocą modelu CAF. Zarządzanie

i Marketing. 2005, nr 7, s. 89–99.

IT – czym jest technologia informacyjna [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://zasoby.open.agh.edu.pl/~08pdiakow/?q=node/37. Stan z dnia 18.04.2015.

JASHAPARA Ashok. Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. ISBN 8320816319.

MIKUŁA Bożena. O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą. Problemy Jakości. 2004, nr 2, s. 9. ISSN 0137-8651.

Polska Norma PN-EN ISO 9004:2010. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2010.

Portal EFQM [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.efqm.org/efqm-excellence-model. Stan z dnia 21.04.2015.

Portal EIPA [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://caf.eipa.eu/7/98/. Stan z dnia 21.04.2015.

Portal HeadMaster. Zarządzanie wiedzą [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://headmaster.pl/?p=8. Stan z dnia 21.04.2015.

Portal ISO [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.iso.org.pl/efqm. Stan z dnia 21.04.2015.

STANKIEWICZ Jacek Marek. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 2006. ISBN 9788372852854.

SUDOŁ Stanisław. Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”, 1999. ISBN 8387673757.

Wspólna Metoda Oceny. CAF 2013. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.eipa.eu/files/File/CAF/PL_CAF_2013.pdf. Stan z dnia 24.04.2015.

Opublikowane
2015-07-23
Jak cytować
Radwan, J. M. (2015). Samoocena zarządzania wiedzą w oparciu o kryteria Wspólnej Metody Oceny (CAF) na przykładzie informacji naukowej w bibliotece akademickiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(7), 9-22. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1256
Dział
Badania i wizje