Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego

  • Sebastian D. Kotuła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: promocja czytelnictwa, promocja książki, środowisko bibliotekarskie, telewizja

Abstrakt

Wśród głównych zadań bibliotek, a co za tym idzie i personelu bibliotecznego, jest upowszechnianie czytelnictwa książek. W działalności tej można i należy wykorzystywać inne media, zwłaszcza telewizję. W dyskursie bibliologiczno-informatologicznym i bibliotekarskim mało miejsca poświęca się roli telewizji oraz materiałów wytworzonych w technologii telewizyjnej służących temu zadaniu. Celem niniejszego artykułu jest wypełnienie tej luki i ukazanie, w jaki sposób uwikłano biblioteki i bibliotekarzy w działalność na rzecz książki i czytelnictwa przy wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez technikę telewizyjną (na przykładzie działań polskich i amerykańskich). W artykule omówiono cykliczne audycje telewizyjne oraz krótkie produkcje wykonane w technice telewizyjnej, przy tworzeniu których brali udział bibliotekarze lub które nagrywane były w bibliotekach. Uwagę poświęcono przedsięwzięciom o zasięgu ogólnokrajowym oraz lokalnym, realizowanym przy udziale telewizji ogólnokrajowych, edukacyjnych, kablowych, lokalnych, na szkołach oraz bibliotekach szkolnych i publicznych kończąc.

Bibliografia

BATOROWSKA Hanna. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009. ISBN 978-83-61464-10-5.

Books & tv in Japan LX Symposium Theme. School Library Journal. 1988, vol. 34, iss. 5, s. 10. ISSN 0362-8930.

CBS and LC plan tv book publicity. School Library Journal. 1979, vol. 26, iss. 3, s. 12. ISSN 0362-8930.

CHANG Yuhmiin, THORSON Esther. Television and web advertising synergies. Journal of Advertising. 2004, vol. 33, nr 2, s. 75-84. ISSN 0091-3367.

Children, tv & reading focus of seminar speech. School Library Journal. 1980, vol. 27, iss. 1, s. 18-19. ISSN 0362-8930.

DOWER Kim Freilich. Tune into reading: pushing books via cable. Library Journal. 1990, vol. 115, iss. 4, s. 171-172. ISSN 0363-0277.

DRZEWIECKI Marcin. Kreowanie kultury bibliotecznej i informacyjnej ludzi młodych w epoce multimediów. In HESKA-KWAŚNIEWICZ Krystyna (red.). W kręgu książki, biblioteki, informacji naukowej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 45-50. ISBN 83-226-1305-9.

GMITEREK Grzegorz. Audialne i audiowizualne dokumenty online: możliwości ich wykorzystania, tworzenia i udostępniania w praktyce biblioteki dla dzieci i młodzieży. In LEWANDOWICZ-NOSAL Grażyna (red.). Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2009, s. 128-162. ISBN 978-83-61464-14-3.

GMITEREK Grzegorz. Biblioteka 2.0. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013. ISBN 978-83-61464-82-2.

GMITEREK Grzegorz. Wirtualny pilot: edukacyjne i kulturalne zasoby telewizyjnych „stacji” internetowych. In SOKOŁOWSKI Marek (red.). Oblicza Internetu: opus uniwersale: kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ, 2008, s. 96-108. ISBN 978-83-927315-8-0.

HALLETT Bob. It’s a bird! It’s a plane! It’s me! How a mild-mannered librarian became a reading superhero. School Library Journal. 2005, vol. 51, iss. 8, s. 31. ISSN 0362-8930.

Kids in book “commercials”. Library Journal. 1984, vol. 110, iss. 18, s. 18. ISSN 0363-0277.

Kids’ tv series promotes literacy. Publishers Weekly. 1997, vol. 244, iss. 36, s. 33. ISSN 0000-0019.

KOTUŁA Sebastian. Biblioteka – czyli zmiana wizerunku potrzebna od zaraz. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing biblioteczny rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2007, s. 67-74. ISBN 978-83-61079-00-2.

KOTUŁA Sebastian. WEB 2.0 – współczesny paradygmat Internet. In SOKOŁOWSKI Marek (red.). Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ, 2007, s. 181-188. ISBN 978-83-925213-2-7.

KOTUŁA Sebastian. Współczesny Internet w modelu Web 2.0 jako biblioteka 2.0. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny. 2008, nr 3, s. 5-20. ISSN 1234-1371.

KOWALSKI Tadeusz, JUNG Bohdan. Media na rynku: wprowadzenie do ekonomiki mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. ISBN 978-83-60501-15-3; 83- 60501-15-7.

Language arts and literature. Knowledge Quest. 2009, vol. 37, nr 5, s. 104-106. ISSN 1094- 9046.

LC launches literacy PSAs. American Libraries. 2007, vol. 3, iss. 10, s. 24. ISSN 0002-9769.

LC & CBS-TV team up to back reading. Library Journal. 1979, vol. 104, iss. 21, s. 2504. ISSN 0363-0277.

Literary lion kings. Playthings. 2000, vol. 98, iss. 6, s. 55. ISSN 0032-1567.

MARTIN John. Reading: the glamorous life. School Library Journal. 1999, vol. 45, iss. 4, s. 51. ISSN 0362-8930.

PINDLOWA Wanda. Foresight dla bibliotek. In ZYBERT Elżbieta Barbara (red.). Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008, s. 149-155. ISBN 978-83-61464-04-4.

Raisins’ TV spot promotes reading. School Library Journal. 1990, vol. 36, iss. 8, s. 20. ISSN 0362-8930.

Read more about it. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// en.wikipedia.org/wiki/Read_More_About_It. Stan z dnia 14.11.2013.

ULMER Connie, TRUETT Carol, MATZEN Nita. Dynamics partnerships to improve reading scores. Library Media Connection. 2010, vol. 28, iss. 5, s. 18-19. ISSN 1542-4715.

ŻMIGRODZKI Zbigniew (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwto SBP, 1998. ISBN 83-87629-09-X.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Kotuła, S. D. (2014). Telewizyjne inicjatywy środowiska bibliotekarskiego. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 51-60. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1277
Dział
Badania i wizje