Etyczne podstawy zawodu bibliotekarza i pracownika informacji na przykładzie Polski, Niemiec i Estonii

  • Dagmara Bubel Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe: etyka, bibliotekarz, biblioteka, Polska, Niemcy, Estonia

Abstrakt

Artykuł dotyczy podstaw i zasad etyki bibliotekarskiej, czyli standardów zachowań pracowników bibliotek wraz z ich podstawami etycznymi. Opracowanie to jest wynikiem nie tylko badania systemu bibliotek niemieckich, ale także porównania go z systemami w Estonii i Polsce. Pozwoliło ono na wyciągnięcie wniosków w zakresie treści oraz zarządzania procesem rozwoju kodeksów etyki dla zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej. Dało przejrzysty obraz panującej sytuacji, a także wskazało na konieczność analizy potrzeb i dokonania odpowiednich zmian.

Bibliografia

Bibliothek & Information Deutschland: Ethik und Information. Ethische Grundsätze der Bibliotheks-und Informationsberufe [Dokument elektroniczny]. 2007. Tryb dostępu: http://www.bideutschland. de/download/file/allgemein/EthikundInformation.pdf. Stan z dnia 20.02.2012.

BYRNE Alex. Introduction. Information Ethics for a New Millenium. In VAAGAN Robert W. (red.). The ethics of librarianship. An international survey. München: Saur, 2002. ISBN 3-598-21831-1.

CZYŻEWSKA Elżbieta. Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim. Bibliotekarz. 2001, nr 5, s. 2-8. ISSN 0208-4333.

Estonian Library Association: Code of ethics for Estonia [Dokument elektroniczny]. 2001. Tryb dostępu: http://archive.ifla.org/faife/ethics/code_of_ethics_estonia.htm. Stan z dnia 20.02.2012.

FINKS Lee W. Librarianship needs a new code of professional ethics. American Libraries. 1991, nr 1, s. 84-92. ISSN 0002-9769.

FRANKEL Mark S. Professional Codes. Why, how, and with what impact? Journal of Business Ethics [Dokument elektroniczny]. 1989, vol. 8, iss. 2-3, s. 109-115. Tryb dostępu: http://www.springerlink.com/content/xt675454l5j72v3h/fulltext.pdf. Stan z dnia 20.02.2012.

FROEHLICH Thomas J. Information ethics. In FEATHER John, STURGES Paul (red.). International encyclopedia of information and library science. Wyd. 2. London: Routledge, 2003, s. 256-258. ISBN 978-0-415-25901-9.

FROEHLICH Thomas J. Survey and analysis of the major ethical and legal issues facing library and information services. München: Saur, 1997. ISBN 3-598-21804-4.

GORMAN Michael. Our Enduring Values. Librarianship in the 21st Century. Chicago: ALA Editions, 2000. ISBN 978-0-8389-0785-6.

HAUPTMAN Robert. Ethical challenges in librarianship. Phoenix: Oryx Press, 1988. ISBN 978-0-8977-4271-9.

HAUSCHKE Christian. Der kundige Code of Ethics, Infobib [Dokument elektroniczny]. 2008. Tryb dostępu: http://infobib.de/blog/2008/03/31/der-kundige-code-of-ethics/. Stan z dnia 20.02.2012.

HELD Laura. Kein Interesse für Ethik? [Dokument elektroniczny]. 2008. Tryb dostępu: http:// www.akribie.org/berichte/Ethikbericht2008.pdf. Stan z dnia 20.02.2012.

HOHOFF Ulrich. Ethische Grundsätze der Bibliotheks- und Informationsberufe [Dokument elektroniczny]. 2008. Tryb dostępu: http://www.opus-bayern.de/bibinfo/volltexte/2008/498/pdf/Ethische_Grunds%E4tze_Mannheim_2008.pdf. Stan z dnia 24.02.2010.

KAMASZ Izabela. Etyka zawodowa. Co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? Poradnik Bibliotekarza. 2004, nr 12, s. 6-8. ISSN 0032-4752.

KNOEPFFLER Nikolaus. Projekt: Angewandte Ethik. In KNOEPFFLER Nikolaus; KUNZMANN Peter, PIES Ingo, SIEGETSLEITNER Anne (red.). Einführung in die Angewandte Ethik. Freiburg: Alber, 2006, s. 9-19. ISBN 3-495-48142-7.

KOEHLER Wallace. United States of America. Trends of Library Associations and Ethics in the US. In VAAGAN Robert W. (red.). The ethics of librarianship. An international survey. München: Saur, 2002, s. 323-337. ISBN 978-3-598-21831-6.

KOEHLER Wallace, PEMBERTON Michael J. A Search for Core Values. Toward a Model Code of Ethics for Information Professionals. Journal of Information Ethics. 2000, vol. 9, nr 1, s. 26-54. ISSN 1061-9321.

MCMENEMY David, POULTER Alan, BURTON Paul F. A handbook of ethical practice. A practical guide to dealing with ethical issues in information and library work. Oxford: Chandos Publishing, 2007. ISBN 978-1-84334-230-4.

PIEPER Annemarie. Einführung in die Ethik. Tübingen: Francke, 2007. ISBN 978-3-8252-1637-5.

PREER Jean L. Library ethics [Dokument elektroniczny]. Westport: Libraries Unlimited, 2008. Tryb dostępu: http://www.privacyrevolution.org/index.php/privacy_week/. Stan z dnia 19.07.2010.

RADWAŃSKI Aleksander. Zupa z etyki: Uwagi do projektu „Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji”. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2004, nr 8. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/59/radwanski.php. Stan z dnia 11.01.2014.

RUBIN Richard, FROEHLICH Thomas J. Ethical Aspects of Library and Information Science. In KENT Allen (red.). Encyclopedia of library and information science. New York: Dekker, 1996, s. 33-52. ISBN 9780824720582.

SHACHAF Pnina. A global perspective on library association codes of ethics. Library & Information Science Research. 2005, nr 4, s. 513-533. ISSN 0099-1333.

SMITH Martha. Information Ethics. In LYNDEN Frederick C. (red.). Advances in Librarianship. San Diego: Academic Press, 2001, s. 29-66. ISBN 9780120246250.

TAMRE Marje. Estonia. Collaboration between Estonian Librarians’ Association and Estonian Libraries. In VAAGAN Robert W. (red.). The ethics of librarianship. An international survey. München: Saur, 2002, s. 81-95. ISBN 3-598-21831-1.

USHERWOOD Bob. Towards a Code of Professional Ethics. Aslib Proceedings. 1981, nr 6, s. 233-242. ISSN 0001-253X.

VAAGAN Robert W. Forword. In VAAGAN Robert W. (red.). The ethics of librarianship. An international survey. München: Saur, 2002, s. 1-7. ISBN 3-598-21831-1.

ŻMIGRODZKI Zbigniew. Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1991. ISBN 83-226-0399-1.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Bubel, D. (2014). Etyczne podstawy zawodu bibliotekarza i pracownika informacji na przykładzie Polski, Niemiec i Estonii. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 61-76. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1278
Dział
Badania i wizje