Włączenie nowych serwisów bibliotecznych do Systemu Informacyjnego Uniwersytetu

  • Andriy Andrukhiv Lviv Polytechnic National University
  • Mariia Sokil Lviv Polytechnic National University
  • Fedushko Solomia Lviv Polytechnic National University
Słowa kluczowe: dostęp on-line, repozytoria, zautomatyzowany system informacyjno-biblioteczny, plan tematyczny i typologiczny, Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej

Abstrakt

Artykuł opisuje nowe serwisy, które Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Politechniki Lwowskiej oferuje swoim użytkownikom. Pozwalają one uczelni na zwiększenie jakości bezpieczeństwa informacji w procesie edukacji, a także na automatyzację procesu budowania i przepływu list zalecanej literatury. Dzięki nowym serwisom w Bibliotece listy zalecanej literatury są zgodne z aktualnymi standardami bibliograficznymi, automatycznie dopasowywane do tematu wykładów, a także wciąż uaktualniane.

Bibliografia

АНДРУХІВ Aндрій. Система рекомендації літератури при роботі з електронним каталогом. In інноваційні комп›ютерні технології у вищій школі : матеріали 3-ої науково- практичної конференції, 18-20 жовтня 2011 року, львів / національний університет «львівська політехніка» [dokument elektroniczny]. 2011. Tryb dostępu: http://ena.Lp.Edu. Ua:8080/handle/ntb/11498. Stan z dnia 13.03.2012.

АНДРУХІВ, Андрій, ТАРАСОВ, Дмитро. Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace. In Інформаційні системи та мережі. Вісник НУ “Львівська політехніка“ [Dokument elektroniczny]. 2010, nr 673. Tryb dostępu: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/6793. Stan z dnia 13.03.2012.

АНДРУХІВ, Андрій, ТАРАСОВ, Дмитро. Методи та засоби побудови електронного архіву у Науково-технічній бібліотеці Національного університету “Львівська політех-ніка». In Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2209. Stan z dnia 13.03.2012.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Andrukhiv, A., Sokil, M., & Solomia, F. (2014). Włączenie nowych serwisów bibliotecznych do Systemu Informacyjnego Uniwersytetu. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 79-87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1279
Dział
Biblioteki i bibliotekarze za granicą