System bibliotek rumuńskich w nowoczesnym społeczeństwie

  • Laura Bucătaru ASTRA County Library of Sibiu
Słowa kluczowe: biblioteki rumuńskie, innowacje, społeczeństwo

Abstrakt

W artykule opisano współczesne rumuńskie społeczeństwo, które w ostatnich latach doświadczyło wielu zmian i uległo szeregowi przeobrażeń. Proces ten zapoczątkowało pojawienie się wielu przekształceń w zakresie systemu i struktury społeczeństwa rumuńskiego. W wyniku szybkiego postępu technologicznego rumuńskie społeczeństwo stanęło przed wyzwaniem wykształcenia zdolności elastyczności oraz adaptacji, które postrzegane są jako istotne wskaźniki służące przetrwaniu i integracji we współczesnym świecie. Stare struktury, systemy i instytucje zostały zastąpione nowoczesnymi, lepiej odpowiadającymi potrzebom współczesnego społeczeństwa. Zmianom tym podlegają także biblioteki. W artykule omówiono proces wdrażania trendów bibliotecznych opartych na świadczeniu nowoczesnych usług dla potrzeb współczesnego społeczeństwa.

Bibliografia

ANBPR – National Association of Public Librarians and Libraries of Romania [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.anbpr.org.ro/. Stan z dnia 20.11.2014.

ANDREESCU Vlăduț, COJOCARU Virgil, GRINEA Mihail. Ghidul activităților de îndrumare metodică în bibliotecile publice. Brăila: Proilavia, 2013. ISBN 978-606-8375-41-0.

Biblionet Programme [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.biblionet.ro/. Stan z dnia 20.11.2014.

Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov. In Ghidul celor mai bune servicii și programe dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani [Dokument elektroniczny]. 2013. Tryb dostępu: http://www.biblionet.ro/upload/documents/document/24719/attachement/172173/Ghid%20copii%20-%20Brasov.pdf. Stan z dnia 20.11.2014.

Centru de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi cu vârsta între 14 şi 25 de ani. In Ghid de bune practici pentru servicii și programe dedicate adolescenților și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 25 de ani [Dokument elektroniczny]. 2013. Tryb dostępu: http://www.bjc.ro/new//files/biblioteca-de-specialitate/Ghid%20adolescenti%20.pdf. Stan z dnia 20.11.2014.

CIURARU Corina, PANTEA Delia, VASI Nicoleta. Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România. Brăila: Proilavia, 2013. ISBN 978-606-8375-34-2.

Comisia Națională a Bibliotecilor. Direcțiile strategice ale sistemului de biblioteci din România 2008-2010 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.google.pl/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.comisia-bibliotecilor.ro%2FDocumenteDownload.aspx%3FID%3D812&ei=3xuAVIikOoe4ygPnq4 JY&usg=AFQjCNFlCfGGvTS7V4mT35AK-88tle1GMg&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja. Stan z dnia 20.11.2014.

DEDIU Titina-Maricica, NICULET Liana. Ghidul „Cum se face” al celor mai bune practici pentru servicii și programe dedicate adulților cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 de ani [Dokument elektroniczny]. 2013. Tryb dostępu: http://www.bvau.ro/docs/pdf/GL_Ghid_bune_practici. pdf. Stan z dnia 20.11.2014.

Legea nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bjs.ro/Document_Files/Documente/00000161/vgvyr_Legea%20334_2002.pdf. Stan z dnia 20.11.2014.

National Library of Romania [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bibnat.ro/. Stan z dnia 20.11.2014.

REGNEALĂ, Mircea. In Information Literacy Instruction – The Major Challenge of Contemporary Library Science. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.lisr.ro/en14-regneala.pdf. Stan z dnia 20.11.2014.

TÎRZIMAN Elena. The National Library of Romania and Its Users. An Approach to the Influence of the New Building on the Information Access. Bulletin of the Transylvania University of Braşov [Dokument elektroniczny]. 2013, vol. 6, nr 2. Tryb dostępu: http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20VII/BULETIN%20VII/42 _Tirziman%202-2013.pdf. Stan z dnia 20.11.2014.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Bucătaru, L. (2014). System bibliotek rumuńskich w nowoczesnym społeczeństwie. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 88-94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1280
Dział
Biblioteki i bibliotekarze za granicą