Biblioteki publiczno-uniwersyteckie we Francji

  • Agnieszka Wandel Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: badania użytkowników bibliotek, współpraca międzybiblioteczna, biblioteki uniwersyteckie i publiczne, Francja

Abstrakt

Bieżące badania w zakresie użytkowania bibliotek we Francji (zarówno odnoszące się do całej populacji, jak i do poszczególnych grup społecznych, w tym studentów) wyraźnie wskazują na zmieniającą się rolę współczesnej biblioteki. Wynika to m.in. ze zmian demograficzno-społecznych oraz kulturowych (w tym ekspansji uniwersytetów, wzrostu liczby studentów, konieczności ciągłego dokształcania, częstych migracji ludności itp.), a także z dynamicznego rozwoju i wzrostu popularności nowoczesnych technik komunikacyjnych. Badania pokazują, że chociaż zasoby informacyjne bibliotek często przegrywają konkurencję z Internetem, to liczba użytkowników i czas pobytu w bibliotece zwiększają się. Wpływa na to: oferta usługowa biblioteki (często znacznie wykraczająca poza dotychczasowy kanon tradycyjnych usług bibliotecznych) oraz jej przestrzeń, traktowana na wiele sposobów (jako miejsce pracy, nauki, odpoczynku, spotkań). W tym kontekście rysuje się konieczność współpracy bibliotek różnych typów zmierzająca do stworzenia nowych form obsługi użytkowników i proponowania im szerszego zakresu usług. Na gruncie tej idei i w wyniku aktualnych potrzeb społecznych wyrosły we Francji tzw. biblioteki publiczno-uniwersyteckie, których celem jest łączenie i równowaga wszystkich funkcji współczesnej biblioteki, począwszy od kulturalnej (w tym rozrywkowej i estetycznej), poprzez informacyjną i edukacyjną, a skończywszy na coraz ważniejszej – socjalizacyjnej. Celem referatu jest przedstawienie rozwiązań organizacyjnych stosowanych w tego typu placówkach, a także próba oceny ich działalności w zakresie obsługi bibliotecznej społeczności lokalnej i studentów (na podstawie wybranych aspektów).

Bibliografia

AROT Dominique. Construire la bibliothèque. Bulletin des Bibliothèques de France. 2007, nr 1, s. 5-10. ISSN 1292-8399.

BERTRAND Anne-Marie. Les villes et leurs bibliothèques: légitimer et décider (1945-1985). Paris: Editions du Cercle de la Librarie, 1999. ISBN 2-7654-0745-2.

BONNABRY Claire, MARIN François. Les étudiants à la médiathèque de Tréfilerie à SaintÉtienne. Bulletin des Bibliothèques de France. 2006, nr 2, s. 62-63. ISSN 1292-8399.

CHAINTREAU Anne-Marie. Bibliothèques universitaires: des ambitions et des attentes. Bulletin des Bibliothèques de France. 2007, nr 1, s. 28-33. ISSN 1292-8399.

Conseil Supérieur des Bibliothèques (oprac.). Rapport du président pour l’année 1990 [Dokument elektroniczny]. Paris: Association du Conseil supérieur des bibliothèques, 1991. ISSN 1157-3600. Tryb dostępu: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1084. Stan z dnia 19.03.2011.

DUJARDIN Brigitte, JULLIEN Madeleine. Bibliothèque universitaire, bibliothèque publique? La bibliothèque de l’université de Paris 8. Bulletin des Bibliothèques de France. 2000, nr 5, s. 66-70. ISSN 1292-8399.

EVANS Christophe. Les publics de la Bpi: Enquêtes générales de fréquentation 2003-2009 [Dokument elektroniczny]. Paris: Bibliothèque publique d’information, 2010. Tryb dostępu: http://www.bpi.fr/recherche_documentaire.jsp. Stan z dnia 26.02.2013.

LIEBER Claudine. Aventurières ou pionnières: les bibliothèques combinant lecture publique et lecture universitaire sont-elles une utopie? Bulletin des Bibliothèques de France. 2006, nr 2, s. 55-61. ISSN 1292-8399.

MARESCA Bruno. La fréquentation des bibliothèques a doublé depuis 1989. Consommation et Modes de Vie [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 193. ISSN 0295-9976. Tryb dostępu: http://www.credoc.fr/pdf/4p/193.pdf. Stan z dnia 26.02.2013.

PENICHON Muriel. De la collaboration à la mutualisation entre bibliothèques municipales et universitaires: un nouveau modèle pour l’avenir ? [Dokument elektroniczny]. Paris: Enssib, 2008. Tryb dostępu: http://enssibal.enssib.fr/biblio theque/documents/dcb/penichon-dcb16.pdf. Stan z dnia 26.02.2013.

PERRIN Georges. Améliorer l’accueil dans les bibliothèques: Propositions pour une extension des horaires d’ouverture: Rapport à Madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherché et à Madame la ministre de la culture et de la communication [Dokument elektroniczny]. Paris: Inspection générale des bibliothèques, 2008. Tryb dostępu: http://media.education.gouv.fr/ file/Rapports 26/9/ameliorer_l_accueil_dans_les_bibliotheques_rapport_2008-001_26269. pdf. Stan z dnia 26.02.2013.

Plan Bibliothèque Universitaire Paris 8 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bu.univ-paris8.fr/web/collections/fonds_general.php?logo=00. Stan z dnia 26.02.2013.

Plan BM Abbé-Grégoire w Blois [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://biblio.villeblois.fr/rubrique.php3?id_rubrique=74. Stan z dnia 26.02.2013.

Projekt Eurobibliothèque w Starsburgu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bnu.fr/la-bnu/le-projet-architectural. Stan z dnia 26.02.2013.

RAPATEL Livia. Le projet de grande bibliothèque communautaire et interuniversitaire à Clermont-Ferrand. Bulletin des Bibliothèques de France. 2006, nr 2, s. 50-54. ISSN 1292-8399.

SERVET Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des Bibliothèques de France. 2010, nr 4, s. 57-63. ISSN 1292-8399.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Wandel, A. (2014). Biblioteki publiczno-uniwersyteckie we Francji. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 95-106. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1281
Dział
Biblioteki i bibliotekarze za granicą