Social media w wybranych bibliotekach arabskich

Autor

  • Ewa Piotrowska Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, biblioteki arabskie

Abstrakt

Ostatnie lata cechują się wzrostem zainteresowania mediami społecznościowymi w krajach arabskich. Social media służą nie tylko do wymiany informacji, ale także do wyrażania swoich opinii, co szczególnie nasiliło się po wydarzeniach Arabskiej Wiosny w 2011 r. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania serwisów społecznościowych w wybranych bibliotekach (głównie uniwersyteckich) w Egipcie, Arabii Saudyjskiej i innych krajach regionu. Szczególną popularnością wśród bibliotekarzy cieszą się: Facebook, Twitter czy YouTube, tworzy się też blogi bibliotekarskie. Aplikacje Web 2.0 wykorzystywane są do komunikacji z czytelnikiem i przeprowadzania szkoleń, ale model Biblioteki 2.0 nie jest jednak jeszcze zbyt popularny w bibliotekach arabskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abu Dhabi University Library [Dokument elektroniczny]. 2013. Tryb dostępu: http://www.adu.ac.ae/en/article/library.html. Stan z dnia 14.02.2013.

Abu Dhabi University Library in Focus Videos (English). In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/playlist?list=PLF5CD1BAABBEAF4AE. Stan z dnia 14.02.2013.

Abu Dhabi University Library Tour. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/user/ADULibraryRef. Stan z dnia 14.02.2013.

AL-DAIHANI Sultan. Perceptions of academic librarians in Kuwait of library 2.0. Digest of Middle East Studies [Dokument elektroniczny]. 2009, vol. 18, iss. 2, s. 27-39. Tryb dostępu: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1949-3606.2009.tb01103.x/pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

AL-JENAIBI Badreya. The use of social media in the United Arab Emirates: an initial study. European Journal of Social Sciences [Dokument elektroniczny]. 2011, vol. 23, nr 1, s. 87-100. Tryb dostępu: http://www.eurojournals.com/EJSS_23_1_09.pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

American University in Cairo Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://library. aucegypt.edu/. Stan z dnia 14.02.2013.

American University of Beirut University Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.aub.edu.lb/ulibraries/Pages/index_out.aspx. Stan z dnia 14.02.2013.

American University of Sharjah [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://library.aus.edu/. Stan z dnia 14.02.2013.

Bibliotheca Alexandrina [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bibalex.org. Stan z dnia 14.02.2013.

Bibliotheca Alexandrina. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_Alexandrina. Stan z dnia 14.02.2013.

Bibliotheca Alexandrina. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/user/BAchannel. Stan z dnia 14.02.2013.

Cairo University Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://cu.edu.eg/Libraries. Stan z dnia 14.02.2013.

CHAIB Draa Tani Bentenbi. Towards a visibility of Algerian libraries in social media era [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.slideshare.net/bentenbi/algerian-libraries. Stan z dnia 14.02.2013.

CLICK Amanda, PETIT Joan. Social networking and Web 2.0 in information literacy. The International Information & Library Review [Dokument elektroniczny]. 2010, Vol. 42, iss. 2, s. 137-142. Tryb dostępu: http://ac.els-cdn.com/S1057231710000202/1-s2.0-S1057231710000202-main.pdf?_tid=98a31ae8-2995-11e2-8154-00000aacb361&acdnat=1352373506_3621b80f1c4f5c1ce53e2b6433fa585a. Stan z dnia 14.02.2013.

Egyptian National Library and Archives. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_National_Library_and_Archives. Stan z dnia 14.02.2013.

GHANNAM Jeffrey. Social media in the Arab world: leading up to the uprisings of 2011: a Report to the Center for International Media Assistance [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://cima.ned.org/sites/default/files/CIMA-Arab_Social_Media-Report%20-%2010-25-11.pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

Iraq National Library and Archive. In Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq_National_Library_and_Archive. Stan z dnia 14.02.2013.

Islamic University of Lebanon [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.iul.edu. lb/arabic/lib.html. Stan z dnia 14.02.2013.

King Abdulaziz University Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://library.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=212&Lng=EN. Stan z dnia 14.02.2013.

King Abdulaziz University Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=KIAOIeIRaJY. Stan z dnia 14.02.2013.

King Fahd University for Petroleum and Minerals Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://library.kfupm.edu.sa/. Stan z dnia 14.02.2013.

King Khalid University Central Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=3ZtsP9yKqa0. Stan z dnia 14.02.2013.

King Khalid University Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.kku.edu.sa/KKU_Website/english/Deanships/DeanshipofLibraryAffairs/index.htm. Stan z dnia 14.02.2013.

King Saud University Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ksu.edu.sa/Deanships/library/Pages/Home.aspx. Stan z dnia 14.02.2013.

King Saud University Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/user/itlibraryksu. Stan z dnia 14.02.2013.

Lebanese American University Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://libraries.lau.edu.lb/index.php. Stan z dnia 14.02.2013.

Lebanese National Library. In Wikipedia [Dokumenet elektroniczny]. Tryb dostępu: http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_National_Library. Stan z dnia 14.02.2013.

Library outside the walls [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://iul-library.blogspot.com/. Stan z dnia 14.02.2013.

Mohammed VI Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.aui.ma/library/about. Stan z dnia 14.02.2013.

Petroleum Institute Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.pi.ac.ae/library/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101. Stan z dnia 14.02.2013.

Petroleum Institute’s Arzanah Women’s Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=VOaPG7ZE_tM. Stan z dnia 14.02.2013.

Petroleum Institute’s Habshan Men’s Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=4DddZJSjPKc. Stan z dnia 14.02.2013.

Qatar University Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.qu.edu.qa/library/. Stan z dnia 14.02.2013.

Riyad Nassar Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=EURcfs8Z_f4. Stan z dnia 14.02.2013.

SALEM Fadi, MOURTADA Racha. Civil movements: the impact of Facebook and Twitter. Arab Social Media Report [Dokument elektroniczny]. 2011, vol. 1, nr 2, s. 1-30. Tryb dostępu: http://www.dsg.ae/en/ASMR2/Images/report.pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

SALEM Fadi, MOURTADA Racha. Facebook usage: factors and analysis. Arab Social Media Report [Dokument elektroniczny]. 2011, vol. 1, nr 1, s. 1-20. Tryb dostępu: http://www.dsg. ae/en/ASMR1/Images/report.pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

SALEM Fadi, MOURTADA Racha. Social media in the Arab world: influencing societal and cultural change? Arab Social Media Report [Dokument elektroniczny]. 2012, vol. 2, nr 1, s. 1-29. Tryb dostępu: http://www.dsg.ae/en/Publication/Pdf_En/826201211212209347849.pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

SALEM Fadi, MOURTADA Racha. The role of social media in Arab women’s empowerment. Arab Social Media Report [Dokument elektroniczny]. 2011, vol. 1, nr 3, s. 1-26. Tryb dostępu: http://www.dsg.ae/Portals/Pdfs/report.pdf. Stan z dnia 14.02.2013.

Umm Al-Qura University Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://uqu.edu.sa/lib/en. Stan z dnia 14.02.2013.

University of Bahrain Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.uob.edu.bh/english/pages.aspx?module=pages&id=1643&SID=137. Stan z dnia 14.02.2013.

University of Balamand Libraries [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.balamand.edu.lb/english/library/. Stan z dnia 14.02.2013.

University of Jordan Library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://library.ju.edu.jo/E/EDefault.aspx. Stan z dnia 14.02.2013.

University of Jordan Library. In YouTube [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.youtube.com/user/libraryuj. Stan z dnia 14.02.2013.

Opublikowane

2014-07-23

Jak cytować

Piotrowska, E. (2014). Social media w wybranych bibliotekach arabskich. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 107–117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1282

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą