CRAI – sieć bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie w Barcelonie

  • Wioleta Żarów Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Słowa kluczowe: sieć biblioteczna, biblioteki wydziałowe, biblioteki akademickie, CRAI, Uniwersytet w Barcelonie

Abstrakt

W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania bibliotek wydziałowych Uniwersytetu w Barcelonie jako jednej instytucji połączonej siecią CRAI. Omówione zostały poszczególne biblioteki, ich zbiory, zakres działania i cele jakie przed nimi stoją. Opisano także samą sieć CRAI, jej organizację, funkcjonalność i skuteczność działania.

Bibliografia

ALCOLEA Santiago [et al.]. La Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona Publicacions, 1994. ISBN 978-8447505340.

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://crai.ub.edu/. Stan z dnia 21.04.2013.

La UB en cif ras. In Universitat de Barcelona [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ub.edu/web/ub/en/universitat/la_ub_avui/xifres_sobre_la_ub/xifres_sobre_la_ub.html.Stan z dnia 21.04.2013.

Universitat de Barcelona [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ub.edu/web/ub/en/index.html. Stan z dnia 21.04.2013.

Universitat de Barcelona. Reglament dels serveis de Biblioteca Universitat de Barcelona [Dokument elektroniczny]. Barcelona, 2005. Tryb dostępu: http://crai.ub.edu/sites/default/files/ reglaments/reglament_serveis.pdf. Stan z dnia 21.04.2013.

Opublikowane
2014-07-23
Jak cytować
Żarów, W. (2014). CRAI – sieć bibliotek wydziałowych na Uniwersytecie w Barcelonie. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 118-124. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1283
Dział
Biblioteki i bibliotekarze za granicą