Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej. Charakterystyka i zastosowanie metody

Autor

  • Magdalena Cyrklaff

Abstrakt

-

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BORECKA Irena. Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. Skrypt dla studentów pedagogiki. Wałbrzych: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2001. ISBN 83-88425-35-8.

BORECKA Irena. Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001. ISBN 83-87629-61-8.

CYRKLAFF Magdalena J. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. ISBN 978-83-231-3224-0.

CZERNIANIN Wiktor. Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2008. ISBN 978-83-7432-436-6.

KONIECZNA Ewelina J. Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. ISBN 83-7308-602-1.

KRUSZEWSKI Tomasz. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2006. ISBN 83-89163-17-9.

KUBÓW Stefan (red.). Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki. Materiały konferencji, Wrocław, 25-26 września 2003 r. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003. ISBN 85-89518-05-8.

RUBIN Rhea J. (ed.) Bibliotherapy sourcebook. Phoenix: Oryx Press, 1978. ISBN 9780912700045.

RUBIN Rhea J. Uses of bibliotherapy in response to the 1970s. Library Trends. 1979, vol. 28, nr 2, s. 239-252. ISSN 0024-2594.

RUBIN Rhea J. Using bibliotherapy. A guide to theory and practice. Phoenix: Oryx Press, 1978. ISBN 9780912700076.

SULLIVAN Amie K., STRANG Harold R. Bibliotherapy in the classroom. Using literature to promote the development of emotional intelligence. Childhood Education. 2002/2003, nr 2, s. 74-80. ISSN 0009-4056.

TEWS Ruth M. The questionnaire on bibliotherapy. Library Trends. 1962, vol. 11, nr 2, s. 217-227. ISSN 0024-2594.

TOMASIK Ewa. Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1994. ISBN 83-901860-2-0.

WOŹNICZKA-PARUZEL Bronisława (red.). Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych. Zbiór studiów. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. ISBN 83-231-1317-3.

Opublikowane

2014-07-23

Jak cytować

Cyrklaff, M. (2014). Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycznej. Charakterystyka i zastosowanie metody. Zarządzanie Biblioteką, (1(6), 135–141. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1285

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza