Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście potrzeb osób starszych

Autor

  • Agnieszka Łobocka Uniwersytet Wrocławski

Słowa kluczowe:

„trzecie miejsce”, ludzie starsi, oferta usługowa biblioteki

Abstrakt

Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” – przestrzeni dla nieformalnego życia publicznego – w którym chętnie się przebywa, spędza czas wspólnie z innymi, zyskuje w Polsce coraz więcej zwolenników. Znajduje ona odzwierciedlenie w rozwiązaniach architektonicznych nowych i modernizowanych budynków bibliotecznych. Pojawiają się w nich sale konferencyjne, multimedialne, centra dydaktyczne, galerie, księgarnie, bary kawowe, miejsca do odpoczynku. Biblioteki, zapewniając wygodne miejsca do nauki, pracy, wielu form aktywności, ale też i odpoczynku, kierują do swoich użytkowników ofertę różnego rodzaju działań. Celem artykułu jest analiza podejmowanych przez biblioteki publiczne inicjatyw na rzecz osób starszych i próba odpowiedzi na pytanie, czy biblioteka może być „trzecim miejscem” dla seniora?

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aktywny Senior w bibliotece XXI wieku. Bibliografia zalecająca adresowana do bib1. liotekarzy podejmujących działania na rzecz Seniorów. Wrocław: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, 2010. ISBN 978-83-88685-24-8.

ALEKSANDROWICZ Renata. 2. Biblioteka w życiu ludzi starszych. In KOMZA Małgorzata (red.). Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 151-167. ISBN 83-229-2546-8.

ALEKSANDROWICZ Renata. 3. Ludzie starzy jako czytelnicy bibliotek publicznych – próba sondażu. In FEDEROWICZ Małgorzata, KRUSZEWSKI Tomasz (red.). Biblioterapia – z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2007, s. 121-135. ISBN 83-231-1786-1.

BATÓG Dagmara, GOLCZYK Joanna. Aktywny Senior w bibliotece XXI wieku4. . Książka i Czytelnik. 2010, nr 3, s. 30. ISSN 0208-8339.

Biblioteka dla seniorów.5. 2009, nr 1. Dodatek do Poradnika Bibliotekarza. 2009, nr 6. ISSN 0032-4752.

Biblioteka dla seniorów.6. 2009, nr 2. Dodatek do Poradnika Bibliotekarza. 2009, nr 9. ISSN 0032-4752.

Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Konferencja w Bydgoszczy, 7. 18-20.IX.2006. Materiały konferencyjne. Warszawa: Polski Związek Niewidomych, 2006.

BORECKA Irena. Uczestnictwo seniorów w kulturze8. . Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 1, s. 3-7. ISSN 0032-4752.

BUDYŃSKA Barbara, JEZIERSKA Małgorzata. Biblioteki publiczne – kierunki i tendencje 9. rozwoju. Ostatnia dekada. Bibliotekarz. 2011, nr 10, s. 8-20. ISSN 0208-4333.

CZARNOTA-BAJOREK Agata. Biblioteka dla seniora, czyli co senior w bibliotece i dla 10. biblioteki może… Poradnik Bibliotekarza. 2012, nr 5, s. 30-32. ISSN 0032-4752.

DOBROWOLSKA Mirosława. Seniorzy w badaniach czytelnictwa11. . Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 3, s. 3-7. ISSN 0032-4752.

DOBROWOLSKA Mirosława. 12. Seniorzy w bibliotekach publicznych: poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-58-7.

DOBROWOLSKA Mirosława. Seniorzy w warszawskich bibliotekach publicznych13. . Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 9, s. 3-10. ISSN 0032-4752.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna 14. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:///www.dbp.wroc.pl. Stan z dnia 20.12.12.

Działalność bibliotek publicznych. Wytyczne IFLA/UNESCO15. . Oprac. przez zespół pod przewodnictwem Pfilipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2002. ISBN 87-629-86-3.

GŁAZOWSKA Agnieszka, MENDYK Karolina. Seniorzy w Dolnośląskiej Bibliotece Publicz-16. nej. Książka i Czytelnik. 2011, nr 3, s. 40-41. ISSN 0208-8339.

GOLCZYK Joanna. Projekt dla grupy wiekowej 50+.17. Książka i Czytelnik. 2011, nr 3, s. 33. ISSN 0208-8339.

GORCZYŃSKA Mirosława. Projekt „Akademia e-seniora” UPC i inne działania w zakresie 18. edukacji komputerowej dla seniorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2008, nr 7. Tryb dostępu: http://ww.ebib.info/2008/98/a.php?gorczynska. Stan z dnia 20.12.12.

GORCZYŃSKA Mirosława, TARNOWSKA Beata. 19. Oferta dla seniorów: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. In Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Konferencja w Bydgoszczy, 18-20.IX.2006. Materiały konferencyjne. Warszawa: Polski Związek Niewidomych, 2006, s. 120-127.

JASIEWICZ Justyna. 20. Biblioteka – „trzecie miejsce”. In GRABOWSKA Dorota, ZYBERT Barbara Elżbieta (red.). Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012, s. 13-27. ISBN 978-83-61466-97-6.

JEDLIŃSKA Lidia Maria, WIŚNIEWSKA Anna.21. E-integracja – nowatorskie rozwiązania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w stymulowaniu aktywności osób starszych. Poradnik Bibliotekarza. 2010, nr 7/8, s. 7-11. ISSN 0032-4752.

JEDLIŃSKA Lidia Maria, WIŚNIEWSKA Anna.22. Nowatorskie rozwiązania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w aktywności osób starszych. Poradnik Bibliotekarza. 2013, nr 2, s. 11-15. ISSN 0032-4752.

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 23. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:///www.biblioteka.wroc.pl. Stan z dnia 20.02.13.

OLDENBURG Ray. 24. The great good place. Cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Wyd. 3. New York: Marlowe&Company, 1999. ISBN 1569246819.

Seniorzy w bibliotekach – projekty.25. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2008, nr 7. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2008/98/. Stan z dnia 20.12.12.

SŁOWIK Jolanta. Wielkomiejskie pokolenia 50+.26. Książka i Czytelnik. 2008, nr 3, s. 11-12. ISSN 0208-8339.

WENTA Urszula. Biblioteka dla seniora27. . Bibliotekarz Zachodniopomorski. 2009, nr 2, s. 30-37. ISSN 0406-1578.

WIZA Agata. Społeczne i indywidualne aspekty starzenia się28. . In KARGUL Józef (red.). Dyskursy młodych andragogów. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, s. 87-94. ISBN 83-89048-10-8.

WNUK Walentyna. 29. Refleksje na rozwojem człowieka w późnej dorosłości. In KARGUL Józef (red.). Dyskursy młodych andragogów. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001, s. 145-149. ISBN 83-7268-050-7.

WROCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna (red.). 30. Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: materiały konferencyjne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. ISBN 978-83-7525-630-7.

Wrocławskie Centrum Seniora 31. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:///www.seniorzy.wroclaw.pl. Stan z dnia 20.02.13.

ZYCH Adam A. 32. Leksykon gerontologii. Kraków: Impuls, 2010. ISBN 978-83-7587-220-0.

Opublikowane

2013-07-23

Jak cytować

Łobocka, A. (2013). Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście potrzeb osób starszych. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 43–50. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1294

Numer

Dział

Badania i wizje