Maker space jako narzędzie budowania korzystnego wizerunku biblioteki

Autor

  • Magdalena Wójcik Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe:

promocja biblioteki, przestrzenie kreatywne, technologie informacyjno-komunikacyjne, wizerunek biblioteki

Abstrakt

Przedmiot artykułu stanowi koncepcja tworzenie w bibliotekach przestrzeni pracy kreatywnej, tzw. maker space. Celem jest określenie potencjału takich przestrzeni dla promocji usług bibliotecznych i budowanie pozytywnego wizerunku bibliotek różnego typu. W wyniku przeprowa­dzonych analiz sformułowano wnioski dotyczące szans i zagrożeń związanych z tworzeniem maker space w bibliotekach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BRADY Tara, et al. MakeAbility: Creating accessible makerspace events in a public library. Public Library Quarterly. 2014, 33.4, s. 330-347. ISSN 0161-6846.

BURKE John. Makerspaces in Libraries Survey Results 2013 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjosMzz07DTAhWEjCwKHSbsDusQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.users.miamioh.edu%2Fburkejj%2FMakerspaces%2520in%2520Libraries%2520Survey%2520Results%25202013.pdf&usg=AFQjCNEFLFVmvPWeAfHsxzLFM_ve_Z6FZw&cad=rja. Stan z dnia 19.04.2017.

BURKE John. Making Sense: Can Makerspaces Work in Academic Libraries? [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2015/Burke.pdf. Stan z dnia 22.03.2017.

BYKOWSKA Małgorzata. Public relations w praktyce: kilka sposobów na promocję biblioteki szkolnej. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2014. ISBN 978-83-7696-498-0.

BYLOK Felicjan. Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku. Marketing i rynek. 2015, 2, s. 49–61. ISSN 1231-7853.

CARELLI Alessandro, BIANCHINI Massimo, ARQUILLA Venanzio. The Makers contradiction. The shift from a counterculture driven DIY production to a new form of DIY-consumption. 5th STS Italia Conference A Matter of Design: Making Society through Science and Technology. Seminaarijulkaisu kesäkuu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.academia.edu/download/36956605/STS_Italia_AMoD_Proceedings_2014.pdf#page=457. Stan z dnia 12.07.2017.

CHACHLIKOWSKA Aldona. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”. Biblioteka. 2015, nr 20, s. 153–182. ISSN 1506-3615.

College of San Mateo [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://collegeofsanmateo.edu/library/makerspace.php. Stan z dnia 13.03.2017.

CZYŻEWSKA Maria (red.). Kształtowanie wizerunku biblioteki: praca zbiorowa. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. ISBN 978-83-87981-39-6.

DUGMORE Penny, LINDOP Hamish, JACOB Baruk. Making the makers: an exploration of a makerspace in a city library [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.lianza.org.nz/sites/default/files/Dugmore_P_Making_the_makers.pdf. Stan z dnia 17.03.2017.

Educase. 7 Things You Should Know About Makerspaces [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7095.pdf. Stan z dnia 18.03.2017.

FRĄCZEK Adriana. Public relations jako narzędzie komunikacji społecznej. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość. 2011, t. VIII, s. 116–127. ISSN 1731-8440.

GMITEREK Grzegorz. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu: biblioteka 2.0. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-82-2.

JASKOWSKA Bożena. DIY w bibliotece. Biblioteka jako makerspace [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.slideshare.net/bjasko/biblioteka-jako-makerspace-45654255. Stan z dnia 18.04.2017.

JASKOWSKA Małgorzata. Public Relations bibliotek naukowych w Internecie. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2007. ISBN 978-83-233-2367-9.

KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata. Zarządzanie kadrami w bibliotece: praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2011. ISBN 978-83-89316-97-4.

KELLY Andrew. Why do we need one of those? The role of the public library in creating and promoting makerspaces [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.alia.org.au/sites/default/files/Kelly%20-%20final.pdf. Stan z dnia 20.04.2017.

KOSZOWSKA Agnieszka. O co chodzi z tymi drukarkami 3D? Makerzy i makerspace w bibliotece [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://bibliowizjer.blogspot.com/2014/02/o-co-chodzi-z-tymi-drukarkami-3d.html. Stan z dnia 19.04.2017.

Makerspace Playbook: school Edition [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi74ZCCy7LTAhWBBSwKHRjUBz8QFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Fmakered.org%2Fwp-content%2Fupload-s%2F2014%2F09%2FMakerspace-Playbook-Feb-2013.pdf&usg=AFQjCNErg8GG41ghsAKMagi-_Oj-MQVks7g&cad=rja. Stan z dnia 20.04.2017.

MILNE Andrew. What Makes a Maker: Common Attitudes, Habits and Skills from the Do-It-Yourself (DIY) Community [Dokument niepublikowany]. Tryb dostępu: http://summit.sfu.ca/item/14578. Stan z dnia 13.04.2017.

MOOREFIELD-LANG Heather. Makers in the library: case studies of 3D printers and maker spaces in library settings. Library Hi Tech. 2014, 32.4, s. 583–593. ISSN 0737-8831.

Nowi mieszczanie: raport trendowy [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.fpiec.pl/nowi_mieszcza¬nie_f5_analytics.pdf. Stan z dnia 18.04.2017.

PELTONEN Marjukka, WICKSTRÖM Mikaela. 3D-prints and robots play a part in my story. Participatory learning action and content creation in a library maker space [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// library.ifla.org/869/. Stan z dnia 11.04.2017.

PRZYBYSZ Janina, PIOTEREK Paweł, NOWAK Mariusz. Budowanie relacji z klientem biblioteki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2014. ISBN 978-83-7205-326-8.

Public Library of Cincinnati And Hamilton County [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// www.cincinnatilibrary.org/main/makerspace.html. Stan z dnia 21.03.2017.

ROZKOSZ Ewa. Makerspace w bibliotekach publicznych [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https:// www.slideshare.net/EwaRozkosz/makerspace-w-bibliotekach-publicznych. Stan z dnia 20.04.2017.

Sacramento Public Library. 3D print lab [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.saclibrary. org/Services/3D-Printing-Lab. Stan z dnia 11.03.2017.

WINOGRODZKA Katarzyna. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2010 [Dokumeent elek¬troniczny]. Tryb dostępu: http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_nowych_technolo¬gii/raport2010.pdf. Stan z dnia 21.03.2017.

WŁOCŁAWSKA Maria, JERZYK-WOJTECKA Justyna. Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Łódź: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. ISBN 978-83-7525-630-7.

WOJCIECHOWSKA Maja. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Gdańsk: Ateneum, 2013. ISBN 978-83-61079-22-4.

WOJCIECHOWSKA Maja. Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Ateneum, 2012. ISBN 978-83- 61079-16-3.

WÓJCIK Magdalena. Web 2.0 w działalności usługowej instytucji książki. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2013. ISBN 978-83-233-3620-4.

Pobrania

Opublikowane

2017-07-17

Jak cytować

Wójcik, M. (2017). Maker space jako narzędzie budowania korzystnego wizerunku biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 20–27. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1640

Numer

Dział

Badania i wizje