Biblioteka dla Erasmusa? Działania bibliotek uniwersyteckich na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej

Autor

  • Marzena Błach Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Słowa kluczowe:

program Erasmus, biblioteki akademickie, społeczność międzynarodowa

Abstrakt

Biblioteki publiczne są predestynowane do działań na rzecz mniejszości narodo­wych. Zarówno w Polsce, jak i w całej Europie prowadzą różnorodne inicjatywy adresowane do obcokrajowców. Czy w działalności innych typów bibliotek jest miejsce na wielokulturowość? W środowisku akademickim współpraca międzynarodowa to standard. Jedną z jej form są wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych lub prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz staże studenckie w ramach programu Erasmus. Beneficjenci programu Erasmus przebywający na polskich uczelniach z reguły nie posługują się językiem polskim. Czy oferta bibliotek uniwersyteckich w Polsce uwzględ­nia potrzeby tej grupy czytelników lub potencjalnych czytelników? Celem artykułu jest podjęcie zagadnienia tworzenia przez biblioteki uczelni wyższych oferty liczącej się z potrzebami międzynaro­dowej społeczności akademickiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2017-07-17

Jak cytować

Błach, M. (2017). Biblioteka dla Erasmusa? Działania bibliotek uniwersyteckich na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(9), 121–131. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1649

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą