Obliczanie wskaźnika ROI w bibliotekach akademickich

Autor

  • Sue Phelps Washington State University Vancouver
  • Linda Frederiksen Washington State University Vancouver

Słowa kluczowe:

ROI, biblioteki akademickie

Abstrakt

Zauważalną ostatnio w bibliotekarstwie i zarządzaniu informacją tendencją jest ba­danie wzrostu zwrotu z inwestycji (ROI). Wiarygodne wskaźniki ilościowego badania jakości i wartości są jak dotąd znacznie mniej rozwinięte niż ciągle rosnące wymagania związane z ich stosowaniem. Celem niniejszego artykułu jest omówienie i wyjaśnienie problemów oraz moż­liwości badania ROI, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z niedawno opracowanych meto­dologii ROI.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

CARRIGAN Dennis. Improving return on investment: a proposal for allocating the book 1. budget. The Journal of Academic Librarianship. 1992, nr 5, s. 292-297. ISSN 0099-1333.

CRAIG Gibson, DIXON Christopher. New metrics for academic library engagements. In 2. ACRL Conference [Dokument elektroniczny]. 2011. Tryb dostępu: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/national/2011/papers/new_metrics.pdf. Stan z dnia 23.03.2012.

KAUFMAN Paula. Library value (return on investment, ROI) and the challenge of plac¬3. ing a value on public services. Reference Services Review. 2008, nr 3, s. 226-231. ISSN 0090-7324.

LINN Mott Jr. Cost-benefit analysis: a disparagement of its misuse and misexplanation. 4. The Bottom Line: Managing Library Finances. 2009, nr 3, s. 82-85. ISSN 0888-045X.

LUTHER Judy. 5. University investment in the library: what’s the return? [Doku¬ment elektroniczny]. 2008, nr 1. Tryb dostępu: http://libraryconnect.elsevier.com/university-investment-library-what%E2%80%99s-return-case-study-university-illinois-urbana%E2%80%93champaign. Stan z dnia 23.03.2012.

NEAL James. Stop the madness: the insanity of ROI and the need for new qualitative 6. measures of academic library success. In ACRL Conference [Dokument elektroniczny]. 2011. Tryb dostępu: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/confer-ences/confsandpreconfs/national/2011/papers/stop_the_madness.pdf. Stan z dnia 23.03.2012.

SCIGLIANO Marisa. Consortium purchases: case study for a cost-benefit analysis. 7. The Journal of Academic Librarianship. 2002, nr 6, s. 393-399. ISSN 0099-1333.

STROUSE Roger. Demonstrating value and return on investment: the ongoing impera¬8. tive. Information Outlook. 2003, March, s. 14-19. ISSN 1091-0808.

TENOPIR Carol. Measuring the value of the academic library: return on investment and 9. other value measures. The Serials Librarian. 2010, nr 1, s. 39-48. ISSN 0361-526X.

TENOPIR Carol, KING Donald W., MAYS Regina, WU Lei, BAER Andrea. Measuring value 10. and return on investment of academic libraries. Serials. 2010, nr 3, s. 182-190. ISSN 0953-0460.

TENOPIR Carol, LOVE Amy, PARK Joseph, WU Lei, BAER Andrea, MAYS Regina. 11. Universi¬ty investment in the library, phase II: an international study of the library’s value to the grants process [Dokument elektroniczny]. 2010, nr 2. Tryb dostepu: http://librarycon¬nect.elsevier.com/university-investment-library-phase-ii-international-study-librarys-value-grants-process. Stan z dnia 23.03.2012.

WHITE Larry. An old tool with potential new uses: return on investment. 12. The Bottom Line: Managing Library Finances. 2007, nr 1, s. 5-9. ISSN 0888-045X.

Worth Their Weight: An Assessment of the Evolving Field of Library Valuation [Doku¬13. ment elektroniczny]. 2007. Tryb dostepu: http://www.ila.org/advocacy/pdf/Worth¬TheirWeight.pdf. Stan z dnia 23.03.2012.

Opublikowane

2013-07-24

Jak cytować

Phelps, S., & Frederiksen, L. (2013). Obliczanie wskaźnika ROI w bibliotekach akademickich. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 105–111. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1701

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą