Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech

Autor

  • Sabina Adamiec-Warzecha

Słowa kluczowe:

rozwój potencjału społecznego, biblioteki naukowe, biblioteki niemieckie

Abstrakt

Rozwój potencjału społecznego to proces posiadający kluczowe znaczenie we współ­czesnych bibliotekach. Funkcjonowanie bibliotek w warunkach burzliwego otoczenia oraz nieustannie wzrastającej konkurencji wymaga permanentnego doskonalenia potencjału spo­łecznego personelu bibliotecznego. Wzbogacany nieustannie potencjał społeczny umożliwia bi­bliotece skuteczne działanie oraz jej dalszy rozwój. W artykule przedstawiono tę problematykę na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ADAMIEC Marek, KOŻUSZNIK Barbara. 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – Kreator – Isnpirator. Katowice: Akade, 2000. ISBN 83-7287-000-4.

ARMSTRONG Michael. 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu, 1996. ISBN 83-85441-15-8.

GÓRSKA Ewa, LEWANDOWSKI Jerzy. 3. Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002. ISBN 83-7207-354-6.

HUTH Anna-Katharina. 4. Personalentwicklung in Wissenschaftlichen Bibliotheken. Berli¬ner Handreichungen zur Bibliotheks- Und Informationswissenschaft. Heft 97. Institut für Bibliotheks – und Invormationswissenschaft der Humboldt – Universitat zu Berlin, 2011. ISSN 14 38-76 62.

KOŹMIŃSKI Andrzej K., PIOTROWSKI Włodzimierz. 5. Zarządzanie. Teoria i praktyka. War¬szawa: PWN, 1995. ISBN 83-01-11843-1.

LIPKA Anna. 6. Strategie personalne firmy. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu, 2000. ISBN 83-7230-037-2.

MÜLLER Maria Elisabeth. Personalenwicklung – Einblicke und Ausblicke. 7. Bibliothek. 2001. nr 3, s. 305-316. ISSN 0341-4183.

PENC Józef. 8. Leksykon biznesu: słownik angielsko-polski. Warszawa: Agencja Wydawnic¬za Placet, 1997. ISBN 83-85428-20-8.

RYBAK Mirosława. 9. Rozwój potencjału pracy. In SAJKIEWICZ Alicja (red.). Zasoby ludzkie w firmie. Warszawa: Poltext, 1999, s. 249-278. ISBN 83-86890-77-0.

SCHEER Hans-Günter. Personalentwicklung – den Wandel gestalten. Warum Bibliothe¬10. ken Personalenwicklung brauchen und wie sie wie sie davon profitieren konnen. Biblio¬theken Heute. 2007, nr 2, s. 55-58. ISSN 1860-4188.

SEKUŁA Zofia. 11. Controlling personalny. Cz. 2. Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Orga¬nizacji i Kierownictwa, 2000. ISBN 83-87636-73-8.

SZAŁKOWSKI Adam (red.).12. Rozwój personelu. Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. ISBN 83-7252-144-1.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Szczęśliwy klient 13. ® szczęśliwy pracownik... czyli o satysfakcji bibliotekarzy. In NOWICKI Janusz (red.). Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 Wrzesień 2003. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2003, s. 49-61. ISBN 83-89316-10-2.

Opublikowane

2013-07-24

Jak cytować

Adamiec-Warzecha, S. (2013). Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 113–128. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1702

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą